Lytter etter syke maskiner

Når en maskin trenger tilsyn, sier den fra selv. Det er bare å være lydhør nok, så er det både nedetid og penger å spare.

Lytter etter syke maskiner
Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har veldig mye å vinne om Soundsensings kontinuerlige maskinanalyse gjør jobben. Det vil spare kostnader og frigjøre tid. Mikrofonene er merket med et rødt kvadrat. Foto: Oslo kommune

Alle maskiner vil før eller senere gå i stykker. Når det vil skje, kan man bare gjøre mer eller mindre kvalifiserte gjetninger om, men slike tidspunkter er bare fingeren i lufta. Det å overhale eller skifte ut for tidlig, er bortkastet tid og penger. Det å vente for lenge, til maskineriet havarerer, kan blir enda dyrere.