Lytter etter svart gull

Lytter etter svart gull
VENTER OPPGANG: Driftsdirektør Magne Reiersgård (t.v.) og Paul Courtenay, direktør for marine operasjoner i PGS, regner med at seismikkmarkedet tar seg opp igjen. Bilde: Tore Stensvold

Seismikk

 • En kraftig lydkilde sender ut lydbølger med et bredt frekvensspekter, og med jevne mellomrom.
 • Hydrofoner festet i liner bak et fartøy mottar ekko reflektert fra berggrunnen.
 • Lydbølgene som ble sendt ut, reflekteres i overgangene fra en bergart til neste dersom bergartenes akustiske egenskaper er forskjellige.
 • Refleksjonene viser derfor bl.a. overgangene mellom reservoarbergarter og forseglingsbergarter.
 • Ved å kombinere lydbildene fra et stort antall geofoner som ligger i kjente geografiske posisjoner i forhold til hverandre, kan de spesielle lydbaserte kartene, seismogrammene, utarbeides i 3D.

Kilde: SNL

PGS – Petroleum Geo-Services AS

Ett av verdens største seismikkselskaper, startet i 1991. Disponerer en flåte på 16 store seismikkskip, arbeider i alle havområder i hele verden. Hvert skip opererer gjerne mellom 100 og 360 døgn uten å gå til land. Etterfyller drivstoff og forsyninger til havs og bytter mannskap hver 5. uke med helikopter. Ett skip kan dekke ca. 120 km2 i døgnet. Mannskap. Ca. 40-70, derav ca. 15 maritimt, resten seismikkrelatert.

 • Pris på skip: Ca. 100 millioner dollar
 • Pris på seismikkutstyr: Ca. 100 dollar

PGS-fakta 2009:

 • Oppgaver: Seismikk og elektromagnetisk informasjon, datainnsamling og -bearbeiding, reservoaranalyse og -tolkning. Bibliotek med seismiske data.
 • Omsetning 2009: 1,3 milliarder US dollar
 • Driftsresultat: 386,9 millioner US dollar
 • Antall ansatte: Ca. 2.193
 • Antall seismikkskip: 16
 • Antall dataprosesseringssentre: 23
 • Antall kontorer: 43 over hele verden, spredt på 25 land.
 • Hovedkontor: Lysaker ved Oslo

Type oppdrag:

 • Multiklientseismikk (ca. 30-40 % av omsetning): Seismikk fra blokker som ikke er tildelt. Data selges til alle som vil kjøpe. Ett sett gis alltid til myndighetene.
 • Eksklusiv seismikk (ca. 60-70 % av omsetning): Bestilt av kunde, som eier dataene. Utføres for at oljeselskap skal få sikrere og bedre data for felt samt for å følge felt over tid etter produksjon (4D)

Kilde: PGS

BERGEN: Lille Norge har blitt en gigant innen seismikk på alle verdens hav.

Kombinasjonen av norsk skipsteknologi, geologi og seismikk koblet til amerikansk IT-kunnskap i den norske oljealderens barndom skal ha æren for Norges posisjon. Det er ca. 50-60 store 3D-skip som opererer på verdensmarkedet. Alle er med norsk design.

Les også:

– Det begynte med trålere som slepte lyttekabler utenfor norskekysten. Tråling og sleping av seismikkutstyr bygger på flere felles prinsipper, sier Magne Reiersgård, konserndirektør operasjoner i PGS. Selskapet begynte i 1991 med to skip. I dag har selskapet 16 skip som operer på alle verdens hav.

– Vår markedsandel varierer mellom 20 og 30 prosent, sier Reiersgård. Han viser stolt modellen av ett av selskapets nyeste skip, Ramform Valiant, bygget ved ett av STX-verftene i Norge.

– Mange synes skipet er mindre pent og avkortet siden det er 90 meter langt og 40 meter bredt. Men det er veldig effektivt for vår spesialiserte operasjon, sier han.

Sidrumpa

Den 40 meter brede hekken gjør det mulig å taue 16 kabler, eller streamere, med seismiske lyttekabler bak. Konkurrentene har båter som tauer mellom åtte og 12. PGS kan dermed dekke et atskillig større areal på samme tid som konkurrentene. Med samme pris per kvadratkilometer, trenger man ikke være bedriftsøkonom for å skjønne at det blir butikk av slikt.

Geolog og direktør for tekniske operasjoner, Paul Courtenay, forklarer prinsippet.

– Tenk deg at du klipper plenen. Du har like stor plen som naboen, men din gressklipper er dobbelt så bred som hans. Da blir du fortere ferdig. Slik er det med seismikk også. Vi skal dekke et definert område og seile over med utstyret. Jo flere streamere vi kan spre ut bak oss, jo mer kostnadseffektivt er det, sier Courtenay.

PGS har ikke bare utviklet det særegne Ramform-skroget, men er også langt framme på utvikling av bedre seismisk utstyr.

Ny generasjon

Seismikk går ut på å sende lydbølger ned i grunnen som reflekteres og mottas i lytteutstyret i streamerne, kablene, bak skipet. Det blir en del støy og forstyrrelser gjennom vannet. PGS har utviklet en ny generasjon utstyr som skal gi bedre data og dermed mer nøyaktig geologisk bilde av olje- og gassforekomstene mange kilometer ned i grunnen.

– De nyeste skipene våre er av den nye S-generasjonen. Etter hvert oppgraderes skipene til også å kunne bruke den nyeste generasjonen seismiske kabler, sier Reiersgård.

Den nye generasjonen seismisk utstyr fra PGS kalles Geo-Streamer. De første feltene ble kartlagt i fjor ved hjelp av den nye teknologien som gir bedre signal til støyforhold, bredere båndbredde, dypere penetrasjon i havbunnen og bedre operasjonell effektivitet.

Det første området som ble kartlagt i 3D med GeoStreamer var De Soto Canyon i Mexicogolfen. Ut på høsten ble første GeoStreamer 3D-seismikk samlet inn i Arktis.Uten landligge i ett år

Ramform Viking er av den eldre typen, såkalt V-klasse, og er foreløpig ikke oppgradert til GeoStreamer. Skipene har dieselelektrisk framdrift med fire hovedmotorer. To og to sett er plassert i hvert sitt maskinrom og alle kan kjøres individuelt eller samlet.

– Tid er penger. Disse skipene tjener ikke en krone når de ikke tauer streamere. Det er derfor viktig at de er svært pålitelige og at vi har doble systemer. Alt vedlikehold og utstyr som kan gå i stykker, må kunne repareres mens båten går i 4,5 knop og tauer streamere, sier Courtenay.

Skipene kan gå i opptil 150 dager uten nye forsyninger eller drivstoff. Da går de ikke til kai. – Alle forsyninger sendes ut med mindre båter, og mannskap byttes ut via helikopter. Et skip kan være ute på sjøen nesten halve året. Rekorden er litt over ett år, utenfor Vest-Afrika, sier Courtenay.

Rekorden

Den nye S-klasse Ramform-skip har seks motorer.

– Under normal drift vil bare to eller tre brukes. Men det krever mye krefter, bollard pull, å taue de lange streamerne og opp til 16 eller mer, sier Courtenay.

Rekorden er 17 streamere, gjort med Ramform Sovereign i mai 2008, to måneder etter overlevering fra verftet. Den satte enda en rekord med å taue 14 streamere, hver på 8 kilometers lengde med 50 meters mellomrom i oktober 2008. Skipet tauet totalt 112 kilometer utstyr.

Normalen

Normalt taues streamerne seks til ni meter under havoverflaten. PGS kan også taue ned til 30 meters dyp. – Da gjelder det å ha ekstra trekkraft, sier Reiersgård.

I gjennomsnitt tauer PGS 12 streamere på 6-8 kilometers lengde og med 100 meter mellom hver. For hver 12,5 meter henger en hydrofongruppe som fanger opp lydbølgene når de reflekteres fra de ulike bergartene i grunnen.

Den seismiske lydbølgen reflekterer overgangen fra en bergart til en annen. Signalene i lydbølgen behandles i dataprosesseringen, og et 3D bilde av undergrunnen grunnen dannes. Det vil si, det er det PGS sine folk gjør. Dataene fra PGS og andre seismikkselskaper vil igjen tolkes og bearbeides av oljeselskapene slik at de får laget komplett geologisk bilde av de ulike bergartene i 3D.

– Oljeselskapene vil se hvor det er muligheter for å finne hydrokarboner, men kun boring vil avgjøre om det er en vannlomme, en tørr lomme, eller om det er gass, olje eller en blanding, sier Reiersgård.

Den fjerde dimensjon

Det nye produktet innen seismikk er 4D, det vil si at tidsdimensjonen kommer med.

– Oljeselskaper som har begynt produksjon, vil gjerne følge med reservoaret. Da tar vi nye sveip over og geologene kan se hvordan reservoaret tømmes. Det er viktig for å planlegge produksjonen. Ellers kan de risikerer å bare få ut litt olje, mens resten ligger igjen i andre deler av formasjonen. Med 4D kan de planlegge og styre produksjonen bedre. Det blir viktigere og viktigere etter hvert som oljeforekomstene ser ut til å bli færre.

PGS ser ingen store, mørke skyer i markedshorisonten.

– Verden vil være avhengig av fossile energikilder i lang tid framover, enten vi liker det eller ikke. Det er uvisst hvilken betydning BP-ulykken i Mexicogolfen vil ha for markedet, men vi tror ikke det vil ha så stor innvirkning på seismikketterspørselen, sier Reiersgård.

Les mer om: