Lysning i forskerslaktOgså positive trekk

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2001Henger etter

Næringslivet svikterResultater etter innsats

Indikatorrapporten er utgitt av Norges forskningsråd i samarbeid med Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Hovedarbeidet har ligget hos NIFU, som også har hatt redaktøransvaret.