ARBEIDSLIV

Lysere for nyutdannede

14. sep. 2001 - 02:21

Flest ledige var det blant kandidatene fra høgskolene i Stavanger og Telemark, men her er tallene usikre fordi bare en av tre svarte på spørsmålet om arbeidsledighet.

Flest i privat sektor

Hele 60 prosent hadde jobbtilbud før avsluttet utdanning og som vanlig begynte de fleste i privat sektor. Blant informasjons- og kommunikasjonsstudentene (IKT) begynte bare 4,3 prosent i offentlig sektor. Som tidligere jobbet flest kvinner i stat og kommune, noe som kan skyldes valg av fagretning. Her var det også langt flere midlertidige stillinger, 37,9 prosent i statlig og 44,4 prosent i kommunal virksomhet.

– Mange nyutdannede begynner i offentlig sektor for så å gå over i det private næringsliv, sier informasjonssjef i NIF Tom Dalbak. Det gjør at kompetansenivået svekkes og at kontinuitet er vanskelig å oppnå.

Faglig relevans varierer

Et økende antall kandidater sa deres utdanningsnivå var høyere enn det stillingen krevde. På fem år var det en økning fra 6,1 til 10,9 prosent blant dem som mente utdanningsnivået samsvarte i noen grad eller ikke i det hele tatt med stillingen. Antall kandidater innen kategorien for helt samsvar har gått ned med 16,4 prosent de siste ti år. Det var flest kvinner som sa det ikke var sammenheng mellom stilling og nivå.

Når det gjaldt samsvar mellom fagretning og stilling, var det færre som sa det stemte helt eller delvis. Nedgangen var på 7,9 prosent fra 1995. Mange tar den første jobben de blir tilbudt og har ikke grunnlag for å si om stillingen er relevant eller ikke. IKT-kandidatene er over gjennomsnittet når det gjelder å få jobb med faglig relevans, mens biologene, matematikerne og fysikerne dominerer i den andre enden av skalaen.

En av tre fant jobb via annonser i ulike medier, mens en av fire brukte en allerede opprettet kontakt med en bedrift. Håper du på å bli headhuntet, er sjansen svært liten, bare seks av 651 kandidater ble plukket opp av rekrutteringsbyrå.

Lønnsstatistikken fra NIF kommer i november i år, den finner du på NIFs hjemmesider og her i Teknisk Ukeblad. Et sammendrag av denne arbeidsmarkedsundersøkelsen finner du på www.nif.no.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.