ENERGI

Lyser ut nye oljelisenser – uten nye blokker nærmest iskanten

Lyser ut TFO 2022.

Olje- og energiminister Terje Aasland lyser i dag ut nytt leteareal på norsk sokkel, i TFO 2022.
Olje- og energiminister Terje Aasland lyser i dag ut nytt leteareal på norsk sokkel, i TFO 2022. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Olje- og energidepartementet lyser tirsdag ut nye oljelisenser i modne områder på sokkelen, gjennom det som kalles for tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).