ENERGI

Lyser ut nye leteområder på norsk sokkel: 70 nye blokker i Barentshavet

Og tildeling i 25. konsesjonsrunde er ventet i løpet av juni.

70 nye blokker er lagt til i Barentshavet for utlysningen av TFO 2021.
70 nye blokker er lagt til i Barentshavet for utlysningen av TFO 2021. Illustrasjon: Oljedirektoratet
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Olje- og energidepartementet lyser onsdag ut årets konsesjonsrunde for de best kjente delene av norsk sokkel, TFO 2021 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). 

Det er samtidig gjort en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 84 blokker, hvorav 4 i Nordsjøen, 10 i Norskehavet og 70 i Barentshavet. Forslaget til utlysning har vært på offentlig høring.

Samtidig er trolig tildelingen i den omstridte 25. konsesjonsrunde rett rundt hjørnet. Da søknadsfristen gikk ut tidligere i år ble det kjent at kun 7 oljeselskaper var interessert  i nytt leteareal i runden. 

Satser på mindre og feltnære funn

For TFO 2021 har selskapene søknadsfrist til 8. september, og Olje- og energidepartementet tar sikte på tildeling av de nye utvinningstillatelsene i begynnelsen av 2022. 

— Utlysning og tildeling av areal er viktig for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det bidrar til god ressursforvaltning, skaper store verdier for fellesskapet og trygger arbeidsplasser over hele landet. Utlysingen av denne TFO-runden er i tråd med regjeringens langsiktige politikk for petroleumsnæringen, og er innenfor de rammene for næringen som er bestemt av et bredt flertall i Stortinget, sier olje- og energiminister Tina Bru, i en pressemelding fra departementet.

I meldingen påpekes det også at det i modne områder er viktig med nye funn for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg, og for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.

I områdene som inngår i TFO-ordningen går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Dette er en type funn og utbygginger som det, ifølge Oljedirektoratet, trolig vil bli flere av fremover. 

– Saboterer klimainnsatsen

Jørgen Næss Karlsen, fagrådgiver I Naturvernforbundet, synes det er alvorlig at regjeringen velger å lyse ut nye områder nå. Både med tanke på nyheten om at Norge ikke når 2020-målet, som ble kjent i går, og rapporten fra IEA om at det ikke kan åpnes flere nye oljefelt i verden, om vi skal nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. 

– Det setter det i perspektiv. Vi klarte ikke nå 2020-målet, men regjeringen fortsetter å druse på med mer av det som skaper store deler av CO2-utslippene i verden. Med den politikken som føres nå kommer vi ikke til å klare å nå verken 2030-målene eller 2050-målene, sier han til Teknisk Ukeblad. 

At tildelinger i 25. konsesjonsrunde også er ventet de neste ukene gjør ikke saken bedre. Karlsen trekker frem at flere av blokkene er i nærheten av iskantsonen, hvor det er svært sårbare områder.

– Det er hårreisende. Regjeringen saboterer klimainnsatsen, selv om verdens utslipp snart må være i null. Ethvert nytt oljefelt er et felt for mye, poengterer han.

Også Greenpeace Norge reagerer på utlysningen. 

– Det internasjonale energibyrået har nylig fastslått at det ikke er plass for mer oljeleting om vi skal nå klimamålene. Tina Bru gir blaffen i stokk konservative IEA og verdens fremste forskere ved å likevel utlyse den årlige konsesjonsrunden, sier leder Frode Pleym til Teknisk Ukeblad. 
 
– Regjeringen fører en fossil og farlig politikk ved å insistere på at vi skal fortsette å gjøre akkurat som før. Norge trenger omstilling, ikke stø kurs. Mer oljeleting truer både klima og trygge jobber, fortsetter han. 

25. runde i løpet av juni

Søkerlisten for 25. konsesjonsrunde, som er utlysning av nytt areal på sokkelen, ble klar i februar i år. OED har opplyst at de planlegger å tildele de nye utvinningstillatelsene i løpet av den første delen av dette halvåret, så de syv selskapene som har meldt sin interesse for nytt leteareal får trolig svar innen utgangen av juni. 

Men interessen for de nummererte konsesjonsrundene har dalt. Til sammenligning var det hele 26 interesserte oljeselskap i lisensene i 23. konsesjonsrunde. Tallet ble mer enn halvert til 11 oljeselskap i 24. konsesjonsrunde.

Det er lyst ut 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

Da planene for 25. konsesjonsrunde ble kjent i fjor, ble det møtt med sterke reaksjoner fra blant annet miljøorganisasjonene. 

Den første meldingen om at regjeringen planla å lyse ut nye områder i 25. konsesjonsrunde kom i juni i 2020, bare dager etter at Stortinget vedtok ny definisjon av iskantsonen i Barentshavet. Den nye definisjonen trekker iskanten lenger nord enn det de miljøfaglige instansene anbefalte. Flere av de nye oljeblokkene i Barentshavet som nå er lyst ut, ville vært innenfor denne anbefalte iskanten.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.