ENERGI

Lyser ut nok et område for CO2-lagring på sokkelen

– Et nytt bevis for den store industrielle interessen for å lagre CO2 i Norge.

For fjerde gang lyses det ut et område for CO2-lagring på norsk sokkel. Området ligger utenfor Farsund, like ved Yme-feltet i Nordsjøen.
For fjerde gang lyses det ut et område for CO2-lagring på norsk sokkel. Området ligger utenfor Farsund, like ved Yme-feltet i Nordsjøen. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Olje- og energidepartementet lyser onsdag ut et område i Nordsjøen for lagring av CO2. Det er fjerde gang det lyses ut areal til lagring av CO2 på norsk sokkel.

Området som det nå kan søkes på ligger utenfor Farsund, like ved Yme-feltet, sør i Nordsjøen.

— Dagens utlysning av areal for lagring av CO2 er et nytt bevis på den store industrielle interessen for å lagre CO2 i Norge. Regjeringen ønsker å legge til rette for at slik lagring kan bli en ny kommersiell næring i Norge. Det viktigste vi kan gjøre er å skape konkurranse om å tilby attraktive lagringslokaliteter. Da må vi tildele areal for videre utforskning av mulige lagringslokaliteter slik denne utlysningen er et nytt skritt i retning av, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en melding.

Lyses ut etter konkret henvendelse

Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften. Departementet opplyser at det har kommet henvendelser fra kommersielle aktører, med ønske om å få tildelt et konkret område i Nordsjøen for lagring av CO2, og det er med bakgrunn i dette at området nå blir lyst ut.

Utlysning og eventuell tildeling av areal for en lagringstillatelse skjer etter individuell søknad. Prosessen settes i gang ved at aktører som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften søker når de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag.

Les også

Søknadsfristen er satt til 3. januar 2023.

Det er bare en knapp måned siden forrige tildeling av nytt areal for CO2-lagring på sokkelen. Da fikk Wintershall Dea og CapeOmega tilbud om en tillatelse til lagring av CO2 i et område i Nordsjøen. Det var den tredje gangen det ble tildelt areal for CO2-lagring i Norge, og det var det fjerde arealet som ble tildelt på sokkelen.

Flere prosjekter på gang

Den aller første lagringslisensen på norsk sokkel, Eon 001, ble tildelt Northern Lights i 2019, og i april i år ble det gitt tilbud om ytterligere to tillatelser.

Den ene gikk til Equinor, som planlegger et CO2-lager med kapasitet på 20 millioner tonn i året og CO2-rør fra Europa.

Den andre gikk til Polaris-lageret, som Equinor, Horisont Energi og Vår Energi står bak. Her er planene å bygge en ammoniakkfabrikk på Markoppneset i Hammerfest, hvor naturgass fra Barentshavet skal omgjøres til ren, blå ammoniakk – og CO2-en skal fanges og lagres i Polaris.  

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.