ARBEIDSLIV

Lysende teknologi

25. okt. 2001 - 11:00

Det første produktet, en temperaturprofilmåler for bruk i termisk kreftbehandling, er ferdig utviklet.

– Vi har nettopp startet industrialiseringsprosessen, og målet er å ha produktet på markedet på nyåret 2003, sier Reinold Ellingsen. – Men først må vi ha på plass et kvalitetssikringssystem i bedriften for å få CE-godkjenning i Europa og tilsvarende FDA-godkjenning for det amerikanske markedet.

Høykompetent

Ellingsen har jobbet i nært samarbeid med Optoplan i utviklingen av selskapet fra starten i 1998 frem til januar 2000. Siden da har antallet ansatte økt til åtte i bedriften, som holder hus i den gamle trikkestallen i Trondheim, bare noen hundre meter fra Ellingsens tidligere arbeidsplass Sintef.

Sju av åtte ansatte har doktorgradskompetanse. – Vi dekker fagspekteret fra fysikk via fiberoptikk til biofysikk. Vi har også ansatt en medisiner for kontinuerlig å kunne foreta en klinisk, realistisk vurdering av teknologiske ideer og muligheter som dukker opp, sier Ellingsen.

Optomeds strategi er hele tiden å søke å optimalisere verdien av den teknologi selskapet besitter, ved å videreutvikle avanserte fiberoptiske og biofysiske sensorsystemer og sikre kompetanse og rettigheter av teknologien.

Først ute

Optomeds temperaturmålesystem er det første i sitt slag på markedet. Det skal benyttes i forbindelse med to av de mest utbredte krefttyper, nemlig prostatakreft og brystkreft.

– Systemet er for tiden under uttesting ved Rikshospitalet i Oslo og ved Harvard University og Stanford University i USA. Ved de to sistnevnte hadde vi garantert ikke sluppet til om de hadde hatt et alternativ i hjemmemarkedet, sier Ellingsen.

Store gevinster

Det er i dag en tendens i medisinsk behandling at flere og flere operasjoner utføres som såkalte minimum invasive inngrep. – Vi er med på å redusere hovedproblemet i denne sammenhengen, nemlig en nøyaktig temperaturkontroll. Det betyr lavere dødelighet ved selve inngrepet. Det betyr også at pasienten kan behandles poliklinisk, med de besparelser dette gir både i form av bedre komfort for pasienten og reduserte antall liggedøgn, sier Ellingsen.

Flere produktideer

Optomed arbeider også med en biosensorteknologi for måling av immunologiske reaksjoner. Dette er en generisk teknikk med flere mulige anvendelser, som for eksempel måling av ulike typer betennelsesreaksjoner.

– Helt konkret legger vi for tiden størsteparten av våre ressurser i å utvikle en unik biosensor som inneholder aktive biomolekyler. Vi mener å være på terskelen til et gjennombrudd i dette arbeidet, sier Ellingsen.

Han sier også at dette vil være en helt annen type produkt enn den omtalte temperaturmåleren. Der dreide det seg om et nisjeprodukt i små serier, mens det nye vil være et typisk volumprodukt som er rettet mot store deler av det kjemisk, diagnostiske markedet. Planen å komme på markedet med produktet om tre–fire års tid.

OptoMed AS

Etablert: 1998

Antall ansatte: 8

Eiere

Optoplan AS 47%

Private investorer 44%

Ansatte 9%

Teknologien

Optomed er basert på fiberoptisk teknologi og kompetanse fra Optoplan AS, som også eier 47% av aksjene i selskapet. Mens Optoplan utnytter fiber Bragg-gitter (FBG) teknologi til sensorer for olje- og gassindustrien, satser Optomed på fiberoptiske instrumenteringssystemer for medisinsk diagnose og terapi.

Optomeds første produkt, et system for temperaturprofilmåling i termisk kreftbehandling, såkalt kryoterapi, er ferdig utviklet og klart for industrialisering.

Et fiber Bragg-gitter er en singelmodus fiber med permanent periodisk variasjon i brytningsindeksen i kjernen på den optiske fiberen over en lengde på typisk 1 – 20 mm. Gitteret reflekterer lys ved en gitt bølgelengde, Bragg-bølgelengden. Den reflekterte Bragg-bølgelengden endrer seg i takt med ulike målestørrelser som påvirker gitterperioden. Slike målestørrelser kan være trykk eller strekk, eller som i Optomeds tilfelle, temperatur.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.