Lyse vil utvikle offshore vindkraft

Lyse vil utvikle offshore vindkraft
Lyse skal bygge og drive tre demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft i Rogaland. Bilde: Jannicke Nilsen

Det er selskapet Lyse Produksjon A/S som skal gjennomføre prosjektene og søknadene om konsesjon er sendt fra de tre kommunene.

To turbiner

Hvert anlegg vil bestå av to vindturbiner og ha en installert effekt på inntil 10 megawatt.

Den totale høyden på anleggene kan bli inntil 150 meter, fastslår NVE i konsesjonen som ble gitt fredag.

Kompetanse

I konsesjonsvedtaket har Norges vassdrags- og energidirektorat lagt vekt på utvikling av kompetanse og teknologi for offshore vindkraft.

Det blir understreket at fundamentet og turbinteknologien som skal brukes, kan styrke norsk leverandørindustri i et voksende internasjonalt marked for vindkraft til havs.

Les mer om: