Lys og digitalisering skal øke matkvaliteten – Norge leder internasjonal forskning

Nofima på Ås leder arbeidet som skal øke produktiviteten og redusere svinnet i næringsmiddelindustrien – og åpne for eksport av norsk teknologi.

Lys og digitalisering skal øke matkvaliteten – Norge leder internasjonal forskning
Jens Petter Wold ved en prototype på et NIR-instrument laget av Sintef Smarts Sensor Systems. Lyset sees på hånden til Wold. Dette instrumentet kan måle fettinnhold i hel laks, og tørrstoffinnhold i poteter når de passerer under sensoren. Foto: Joachim Seehusen

Potensialet er stort, de 2645 industribedriftene innen mat og drikke som i fjor var registrert av Statistisk sentralbyrå, hadde mer enn 50.000 sysselsatte, og omsetningen lå i 2018 på mer enn 205 milliarder kroner. Dermed er dette blant våre største industrielle bransjer.