Lys i tunnelen på Sinsen

Lys i tunnelen på Sinsen
Mari Barstad er prosjektleder på Lørentunnelen for Statens vegvesen.

Fakta om Lørentunnelen mellom Økern og Sinsen

 • ca. 1200 meter lang, hvorav 915 meter i fjell og ca. 300 meter støpt i betong ved inngangspartiene
 • tunnelen består av to atskilte tunnelløp med tre kjørefelt i hver retning
 • 330 000 kubikkmeter med masser tilsvarende 20 000 lastebillass er fraktet ut av
 • fjelltunnelen
 • ca. 260 000 kilo sprengstoff har gått med til å drive tunnelen
 • sprengningsarbeidet har pågått i 22 måneder
 • 310 sprengninger er utført
 • 6000 meter med vann- og avløpsrør skal legges i tunnelen
 • 20 000 meter med rør legges i forbindelse med elektroarbeid
 • to tårn skal bygges for utlufting av tunnelen (et på Sinsen og et på Økern)
 • fjelltunnelen har kostet om lag 600 millioner kroner
 • forventet reduksjon i biltrafikken fra 80 000 til 10 000 biler i døgnet på dagens Ring 3, som blir lokalveg
 • ny teknologi har gitt viktig informasjon om fjellets geologi i forkant av sprenging
 • tunnelen vil ha høyeste sikkerhetsklasse
 • arbeidene utføres av Veidekke Entreprenør

Det var byrådsleder Stian Berger Røsland fyrte av den siste salven som markerte gjennomslaget i det første av tunnelens to løp. 330 000 kubikkmeter med masser tilsvarende 20 000 lastebillass er fraktet ut av fjelltunnelen.

Det har gått med ca. 260 000 kilo sprengstoff. Arbeidet har gått etter planen. Sprengningsarbeidet har pågått i 22 måneder og fjelltunnelen har en kostnad på om lag 600 millioner kroner.

- Å bygge tunnel i hovedstaden, der naboer og mange trafikanter blir direkte berørt, er utfordrende, sier Mari Barstad, prosjektleder i Statens vegvesen.

Gjennomslaget i det andre løpet er ventet i slutten av februar. Etter at Lørentunnelen tas i bruk i 2013 er det forventet en reduksjon i biltrafikken fra 80 000 til 10 000 biler i døgnet på

dagens Ring 3 som da blir lokalveg.

- En viktig milepæl er nådd i prosjektet, som skal sørge for økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling, i tillegg til mindre støy og forurensing for beboerne i området, sier Sidsel Sandelien, regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst.Omfattende arbeid gjenstår

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før tunnelen kan tas i bruk i 2013. I tillegg til at det siste løpet skal sprenges ferdig, skal vann- og frostsikringshvelv monteres. Det skal legges vannledninger gjennom tunnelen. Omfattende elektroarbeid gjenstår for at belysning, sikkerhetsutstyr, som blant annet videoovervåking og SOS-telefoner, og ventilasjonsvifter skal komme på plass. Dessuten skal selve vegbanen bygges.

Les mer om: