Lys i 100 år

  • energi

Industriens problem i den tid var at manglende belysning begrenset det arbeidet som kunne utføres etter mørkets frembrudd, og dermed effektiviteten. (lh)