NETTARKIV

Lynvisitt i Portugal

I denne perioden har Portugal utviklet seg fra å være et utfattig land i Europas utkant, til å bli en økonomi i rask vekst, og som er klare til å bytte ut sin ESC (escudos) med euro om noen få måneder.

Her slipper forresten portugiserne lettere enn de fleste andre i eurosonen. For å regne om fra euro til ESC er det nok å gange med 200, og svaret blir rett med en kvart prosent nøyaktighet. Her i Paris blir det litt verre, hvor vi fra euro til FRF må gange med 20 og dele med 3 for få et svar med bare to prosent nøyaktighet.

Infrastruktur

Men tilbake til Portugal. Der er det tydelig at folk flest opplever fremgang, og offentlig statistikk underbygger det samme. Samtidig er det et land der velstanden fordeles svært ulikt i befolkningen. Selv damene på pakkeriet for pærer, som kun har en lønn på 25 kroner timen, syns antakelig at også de har opplevd forbedring.

En av forklaringene på velstandsøkningen er at Portugal har satset på å bygge ut infrastrukturen, med god hjelp av EUs fond. Veinettet er blitt betydelig bedre.

Landets viktigste sentra vil, om de ikke allerede er det, snart være knyttet sammen med gode motorveier. Samtidig er ikke det sekundære veinettet glemt heller, så en kan på en effektiv måte komme rundt der det er økonomisk virksomhet. Telenettet er også på høyde, og mobiltelefonen er en like stor landeplage i Portugal som i andre EU-land. Bredbånd er på full fart inn i samfunnet, og IT er et viktig satsningsområdet i næringslivet.

Bedre enn NSB

Kollektivtransporten er heller ikke glemt. Sporveien i Lisboa, Carris, har tatt vare på de gamle plattformtrikkene i den gamle bydelen. For øvrig har de meget moderne og komfortable trikker, og forstedene er betjent av et effektivt metrosystem.

De nye, luftavkjølte bussene er også et godt tilbud. Lokaltogene har en langt bedre standard enn NSB tilbyr rundt Oslo. Pussig nok settes det av mer plass per person i Lisboa, til tross for at nordmenn er mer storvokste, og vi skal også ha plass med tykt vintertøy.

Utdanning

Et annet satsingsområde er utdanning. Knapt noe annet land i EU har utviklet seg så fort innen utdanning og kompetanse. I språkforståelse har de iallfall lyktes mye bedre enn i nabolandene. Overalt der vi var, selv ute i typiske landbruksområder, var evnen til å kommunisere på engelsk eller andre språk bedre enn det en møter i Spania og Frankrike. Dette har nok neppe så mye å gjøre med timetallet satt av til språkundervisningen, for det er omtrent det samme, men mer med holdningen til folk flest. Portugiserne hører mye fremmede språk på TV og film, da det normalt ikke dubbes på portugisisk TV.

Både vi og nabolandene har noe å lære av Portugal om forutsetningene for økonomisk vekst, samtidig som det er et vennlig og åpent land med en stor og fascinerende kultur.

Les mer om: