KRAFT

– Lurt og påført store tap

Småkraftnæringen føler seg rundlurt av regjeringen etter at de ikke får være med i overgangsordningen i påvente av et grønt sertifikatmarked.
Småkraftnæringen føler seg rundlurt av regjeringen etter at de ikke får være med i overgangsordningen i påvente av et grønt sertifikatmarked.Bilde: Småkraftkonsult
Jannicke Nilsen
3. juni 2010 - 15:58

Regjeringen, og ikke minst Senterpartiet, fikk det glatte lag da Stortinget i dag behandlet et forslag om å inkludere større småkraftverk i overgangsordningen til det planlagte markedet for el-sertifikater.

– Dette har vært en vanskelig sak for Senterpartiet. Vi hadde et ønske om at ordningen skulle favne bredere, sa Erling Sande (Sp).

Overgangsordning

Det felles norsk-svenske el-sertifikatmarkedet skal etter planen tre i kraft i 2012, og stimulere økt produksjon for fornybar energi.For å hindre stans i utbyggingen av fornybar energi i mellomtiden, har regjeringen foreslått en overgangsordning. Her er imidlertid ikke småkraftverk over 1 MW inkludert.

For kort tid siden nedstemte Energi- og miljøkomiteen et representantforslag om å inkludere småkraftverk over 1 MW i ordningen. Representanter fra Frp, Høyre og Venstre sto bak forslaget.

I dag ble forslaget formelt nedstemt i Stortinget.

«Samlet vurdering»

– Løsningen for overgangsordningen ble gjort etter en samlet vurdering. Vi var nødt til å dra en grense når all ny produksjon ble med i systemet, forklarte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Opposisjonen mener tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) og energi- og miljøkomiteen allerede i 2003/2004 ga løfter om at småkraftverkene skulle omfattes av ordningen.

Odd Roger Enoksen bekreftet linjen da han var statsråd, men da Riis-Johansen presenterte overgangsordningen i fjor, var bare småkraftverk under 1 MW inkludert.

Lureri

– Det tragiske med denne saken er alle som valgte å satse på småkraft nå straffes ved at regjeringen bruker flertallet til å avslå forslaget fra opposisjonen. De som kvalifiserer til sertifikatmarkedet bør få lov til å være med. Her har regjeringen lurt grunneiere landet rundt og påført tap på store summer, sa Elisabeth Nørve (H) i næringskomiteen.

For småkraftverk som er bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009, er det bare mini- og mikrokraftverk (mindre enn 1 MW) som blir med, med fradrag for den tiden de har vært i drift.

Ifølge Småkraftforeningen rammer avgjørelsen 160 småkraftverk, som til sammen taper 1,2 milliarder kroner.

Forstår skuffelsen

– Vi ser skuffelsen hos bedrifter og enkeltpersoner, og jeg har den fulle forståelsen for det. Det er på samme måte at vindkraftaktører som fikk støtte i en tidlig fase blir skuffet når de ser at Enova gir mye større tilskudd nå enn de gjorde i starten. Jeg har ingen problemer med å forstå slik skuffelse, sa Riis-Johansen.

Bjørn Lødemel (H) mener regjeringen har seilt under falskt flagg i valgkampen.

– Regjeringen straffer de som har valgt å stole på de rød-grønne politikerne, dette er et gedigent løftebrudd, sa Lødemel.