Lurium hjelper deg

Dessuten er stoffet doseringsmerket; der du har strødd, blir snøen og isen rød før den smelter. Så slipper du å overfôre omgivelsene med Icefoe, som pulveret så treffende heter.

Ikke vet vi hva det inneholder, men om du ringer Pervaco i Oslo og spør etter sivilingeniør Per Chr. Valbø, kan det hende at han sier noe om hvilken luriumfamilie stoffet tilhører. (sb)

Les mer om: