Elektrifisering av Edvard Grieg

Lundin bekrefter: Elkjeler skal dekke varmebehovet på Edvard Grieg-plattformen

– Har krevd kvalifisering av teknologi.

Edvard Grieg-plattformen skal få dekket varmebehovet sitt ved hjelp av elkjeler.
Edvard Grieg-plattformen skal få dekket varmebehovet sitt ved hjelp av elkjeler. (Foto: Lundin)

– Har krevd kvalifisering av teknologi.

Det har vært mye debatt og usikkerhet rundt hva slags løsning Lundin ville gå for, for å dekke varmebehovet på Edvard Grieg, når plattformen elektrifiseres. I utgangspunktet ønsket de å beholde den ene gassturbinen på plattformen, for å produsere varme, men det satte et stortingsvedtak en stopper for.

I proposisjonen til områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden ble det klart at operatør Lundin planlegger en løsning med elkjeler, men at en endelig avgjørelse ikke ville bli tatt før i år eller neste år.

Nå er det klart. Elektriske kjeler skal dekke Edvard Grieg-plattformens varmebehov fra 2022.

Les også

Kutter 200.000 tonn CO2-utslipp

– Lundin og partnerne vil bygge om Edvard Grieg-plattformen slik at både kraft- og varmebehovet dekkes med elektrisitet fra land. Det vil gi en utslippsreduksjon på omkring 200.000 tonn CO2 i året. Plattformen skal forsynes med kraft fra land fra 2022. I dag genereres kraftbehovet ved bruk av en gassturbin med varmegjenvinning. Fra 2022 dekkes varmebehov med el-kjeler, skriver selskapet i meldingen.

I forbindelse med fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet etableres også en løsning med kraft fra land for installasjonene på den sørlige delen av Utsirahøyden i Nordsjøen.

En sjøkabel skal legges fra Johan Sverdrup feltsenter til Edvard Grieg.

– Har krevd kvalifisering av teknologi

Edvard Grieg-plattformen ble klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012. Dette var også et krav fra myndighetene. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle bygges en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen i forbindelse med fase to av Sverdrup-utbyggingen.

Siden har det store spørsmålet vært hvordan Edvard Grieg skulle få dekket varmebehovet.

– Å ta imot strøm til en plattform via kabel har vært gjort tidligere. Men å skaffe til veie varmen som behøves i prosessanlegget har krevd kvalifisering av teknologi, sier driftsdirektør Kari Nielsen, i meldingen.

– Vi er nå sikre på at elektriske kjeler vil bli en god løsning på dette, slik at plattformen blir full-elektrifisert. Det er denne løsningen lisenspartnerskapet i Edvard Grieg-lisensen går inn for, sier Kari Nielsen.

Også på fase 2 av Johan Sverdrup skal det installeres elkjeler.

Har ikke villet si noe om løsningen

Lundin har tidligere ikke villet si mye om arbeidet med elkjeler på Edvard Grieg. I en kommentar til Teknisk Ukeblad i mars i år, sa Kristin Færøvik at de var godt i gang med arbeidet med å utvikle løsninger for å bruke elkjeler til varmeproduksjon, men at de ikke ville utdype noe mer om selve løsningen.

Olje- og energidepartementet skrev i proposisjonen for områdeløsningen, som ble lagt frem i desember i fjor, at løsningen Lundin hadde abeidet frem medfører vesentlig mindre modifikasjonsarbeider på innretningen enn den løsningen som operatøren hadde sett på noen år tilbake.

– Konkret betyr den løsningen en nå ser på at en kan plassere elektriske kjeler på innretningen uten først å rydde tomt til disse. Dette er mulig fordi størrelsen på de elektriske kjelene er mindre enn for noen år tilbake. Dette gjør det mulig å plassere dem oppå en av gassturbinene på innretningen, star det i proposisjonen fra OED.

Du kan lese mer om elektrifiseringen av Edvard Grieg-feltet her

Lilla kabel viser kraft fra land til første byggetrinn av Johan Sverdrup-utbyggingen etablert i 2018. Gul kabel viser kraft fra land til andre byggetrinn av Johan Sverdrup-utbyggingen og områdeløsningen for Utsirahøyden fra og med 2022. Oransje kabel viser kraft fra land til Sleipner feltsenter og tilknyttede felt som nå er planlagt fra slutten av 2022. Sort kabel viser eksisterende kabler på Sleipner feltsenter og til Gudrun-plattformen. Ikke vist i illustrasjonen er havbunnsinstallasjoner som også vil forsynes med kraft fra land fra områdeløsningen. Illustrasjon: Equinor

10 felt elektrifiseres

Utslippsbesparelser

Utslippsbesparelsene på bakgrunn av kraft fra land til Utsirahøyden summerer seg til 1,2 millioner tonn CO2 per år. Fordelingen per felt er:

  • Johan Sverdrup: 620.000 tonn CO2 unngåtte utslipp per år sammenlignet med dersom feltet hadde vært bygget ut med gasstubindrift
  • Edvard Grieg (inkl. Solveig): 200.000 tonn CO2 reduserte utslipp per år
  • Ivar Aasen: 100.000 tonn CO2 reduserte utslipp per år
  • Gina Krog: 100.000 tonn CO2 reduserte utslipp per år
  • Sleipner (inkl. tilknyttede felt): over 150.000 tonn CO2 reduserte utslipp per år

Samtidig blir det klart at også Sleipner og de tilknyttede feltene blir koblet på områdeløsningen på Utsirahøyden. De skal delelektrifiseres, melder Equinor. Det innebærer at i alt 10 felt nå vil få kraft fra land fra 2022.

Ønsket om å elektrifisere Sleipner ble kjent i fjor sommer, i en melding fra Equinor. Siden har selskapet også bekreftet at områdeløsningen til Utsirahøyden ville ha nok strømkapasitet til å kunne dekke også behovet til Sleipner  

De som opprinnelig var med i planene for områdeløsningen til Utsirahøyden var Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen.

Nå er det klart at også Sleipner kobles på, og feltene Gudrun, Utgard, Sigyn og Gungne, som får kraft fra innretninger på Sleipner-feltet, vil dermed også få kraft fra land gjennom løsningen. Edvard Grieg-plattformen vil også forsyne Solveig-feltet med kraft fra land.

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at Sleipner legger en kraftkabel til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen til Utsirahøyden med egen kraftkabel innen slutten av 2022. Behovet for kraft fra land kan i enkelte perioder være større enn kapasiteten i områdeløsningen. I slike perioder vil Sleipner kjøre gassturbiner for å dekke underskuddet. 

Les også

Kommentarer (35)

Kommentarer (35)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå