PRODUKSJON

Luftsløsing koster

Ifølge prosjektingeniør William Helstad i Atlas Copco kan større bedrifter spare innpå en million kroner i årlige driftsomkostninger ved å optimalisere sin trykkluftsproduksjon og ved energigjenvinnning.

- Altfor mange sløser med trykkluften. De ser på hver enkelt komponent for seg og ikke på helheten i et anlegg. Vi tar utgangspunkt i den spesifiserte luftkvaliteten og luftmengden når vi definerer et anlegg. Da vil kunden få et anlegg som er optimalt i forhold til forbruk av energi og sannsynligvis også når det gjelder vedlikehold.

Atlas Copco har levert et stort trykkluftsanlegg til Elkem Mosjøen. På dette anlegget alene sparte bedriften rundt 900.000 kroner det første året i drift. Delvis skyldes innsparingene ny kompressorteknikk og bedre elektriske drifter, men også mulighetene for energigjenvinning tilknyttet anlegget.

Strøm koster

Ved et trykkluftsanlegg står energiforbruket for rundt 72 prosent av driftskostnadene, mens investeringene står for 21 prosent. Resten skyldes vedlikeholdet. Helstad mener altfor mange faktisk ser på investeringen som den store stygge ulven. - Feil utstyr kan gi både gal luftkvalitet, mengde og høyt energiforbruk, men det er også viktig å se på driftskostnadene. En totalvurdering bør alltid gjennomføres, mener Helstad.

- Som en av landets ledende leverandører av trykkluftsanlegg og komponenter kan vi vurdere alle typer anlegg med utstyr fra mange forskjellige leverandører. Noe av det viktigste for oss er at kunden får et anlegg som virker og han er fornøyd med. Dessverre slurver altfor mange kunder med vedlikeholdet, noe som kan gi store skader. Spesielt har vi sett det ved mange norske sykehus hvor personellet har hatt et lite bevisst forhold til både luftkvalitet, utstyr og vedlikehold. Heldigvis har dette bedret seg.

For å holde anlegget i best mulig stand anbefaler Helstad periodisk vedlikehold. - Ved periodisk vedlikehold blir det billigere å drive anlegget og dessuten sikrere. Svært ofte har ikke bedriftene selv tilstrekkelig kompetanse til å drive et avansert trykkluftsanlegg, og bruker oss som vedlikeholdsleverandør. For oss blir det enklere å legge kjørerutene for våre servicefolk, når det er periodisk vedlikehold. For kunden er det sikrere fordi anlegget holdes i god stand og deler skiftes før de påfører anlegget driftsstans og bedriftene økonomisk skade.

Effektiv varmeovn

Å produsere trykkluft er en særdeles lite effektiv prosess. I forhold til inngående akseleffekt på kompressoren er det kun fire prosent som er igjen i trykkluften ut fra kompressoren. To prosent er strålingstap til omgivelsene. iIølge Atlas Copco er det mulig å gjenvinne hele 94 prosent av energien i form av 90 0C varmtvann fra oljefrie skruekompressorer. Dette er langt bedre enn hva som oppnås i en oljefyrt varmtvannskjele.

I større industrier med kompressorsentral på 250 kW og årlig driftstid på 8000 timer, er det mulig å få tilbake ti millioner kWh/år. Med slike effektuttak kan investeringer i energigjenvinningsanlegg og vannbåren varme fort tilbakebetales.

Om kompressoren ikke er vannkjølt, finnes det forsatt muligheter for å bruke varmen til oppvarming. Luften som brukes til kjøling kan knyttes til ventilasjonen i et bygg og brukes til oppvarming.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.