ENERGI

Luftig intelligens

For første gang er det mulig å garantere at tunnelarbeidere puster i tilstrekkelig ren luft. Med et norskutviklet system måler sensorer kontinuerlig luftkvaliteten med tanke på gasser og støv.

Store luftmengder behøves for å lufte ut tunneler, inntil tre tonn i minuttet. Dette er meget energikrevende. Måleresultatene fra sensorene styrer automatisk ventilasjon og lufttilførsel i tunnelen. Systemet som gir renere luft i tunnelene, kalles intelligent tunnelventilasjon (ITV).

Tryggere

Arbeidsplasser under jord, i tunneler og gruver, representerer en sterk økning av ulykkes- og helserisiko. Lungeskader hos mennesker som arbeider under jorden, forårsakes av forurenset luft, ifølge en undersøkelse som bedriftslege Bente Ulvestad og Berit Bakke har gjennomført. Luften forurenses av sprenggasser, dieseleksos og støv. Lange avstander fører ofte til dårlig kommunikasjonen og trange, mørke rom kompliserer eventuelle redningsoperasjoner.

Nå er et unikt sikkerhetssystem utviklet for bruk under jorden. Protan A/S i Drammen, Statens Vegvesen i Hordaland og Telenor AS i Kristiansand står bak. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har delfinansiert prosjektet. Etter test og utprøving i tunneler i Hordaland er systemet for første gang installert kommersielt. Anlegget er installert i den 2316 meter lange Bragernestunnelen i Drammen, en del av sentrumsringen i byen.

Rapporterer forurensing

Sensorer i tunnelen rapporterer automatisk og kontinuerlig konsentrasjonen av gasser fra sprengte salver, dieselgasser og svevestøv. Det måles CO med grenseverdi på 24 deler pr. million (ppm) og NO2 med grenseverdi på to ppm.

Målingene går til en sentral utenfor tunnelen der datasystemet styrer luftmengden som skal blåses inn på bakgrunn av disse dataene. Først når sensoren ved tunnelutgangen viser at lufta er ren nok, trapper viftene ned.

Til systemet hører også et radiokommunikasjonssystem. Det har vanlig kommunikasjon og nødkommunikasjon. Når det er nødvendig, kan systemet overstyre ventilasjonsautomatikken, for eksempel når ventilasjonskanalen forlenges. Alle måleresultatene kan når som helst tas ut på dataskjerm slik at det kan dokumenteres at arbeidsmiljøkravene etterleves.

Sparer penger

Svein Haaland i Protan AS påpeker at firmaet nå kan lage helhetsløsninger for tunnelentreprenører verden over. De er fra før verdens største produsent av ventilasjonsrør og har aktiviteter i over 30 land. For tiden har Protan et prosjekt i Sveits der det også skal måle metan.

Ventilering av tunneler er dyrt. Det blåses inn mer luft enn det tas ut fjell, opptil 50 kilo frisk luft i sekundet. Dette er nødvendig, men dyrt. En optimalisering av lufttilførselen slår derfor sterkt ut på energiregnskapet og sparer penger.

Når et tunnelanlegg er ferdig, kan ventilasjonsanlegget flyttes til andre prosjekter.

Les mer om: