Luftforsvaret felt for diskriminering – nektet 53-åring gå i uniform

Kollegene gikk i grønne uniformer og fikk bære våpen. Den 53 år gamle mannen fikk nei av Luftforsvarsstaben.

Luftforsvaret felt for diskriminering – nektet 53-åring gå i uniform
Luftforsvaret i uniform. Illustrasjonsfoto fra øvelsen Falcon Respons på Luftforsvarets base Rygge. Ingeborg Gloppen Johnsen / Forsvaret

For å gjøre vaktstyrken mer robust og bedre den operative evnen, ble
sivile stillinger i en avdeling i Forsvaret høsten 2017 endret til militære stillinger.