NYHETER_BYGG

Lover enklere saksbehandling

Veslemøy Nestvold
26. nov. 2001 - 15:13

Statsråden tviler på om loven virkelig har oppfylt forventningene om bedre kvalitet og mindre snusk.

- Mange kommuner har uakseptabel lang saksbehandlingstid, og dette påfører utbyggerne unødvendige, ekstra omkostninger, sa Erna Solberg (H) på NIFs og Nitos boligkonferanse nylig.

En svakhet ved dagens regler er at de ikke skaper tilstrekkelig forutsigbarhet, og dokumentasjonskravet er for omfattende. I tillegg må profesjonelle utbyggere forholde seg til svært ulik dokumentasjonspraksis i kommunene som kompliserer saken ytterligere, innrømmer statsråden.

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om den nye plan- og bygningsloven som har påført husbyggere milliarder i ekstrakostnader og som neppe har ført til bedre kvalitet på byggingen.

Maksimaltid

Solberg vil fremme forslag til forenklinger overfor Stortinget i kommende vårsesjon. Forslagene bygger på endringsforslaget som Høyre foreslo tidligere i år og som det ifølge Solberg var stor politisk enighet om.

Regjeringen mener kommunenes saksbehandlingstid i byggesaker, fra søknaden er komplett, ikke skal overstige 12 uker. Videre forslår regjeringen tidsfrister for å overholde forhåndskonferanser, ferdigattest, klagesaker og fireukers frist for myndigheter som skal uttale seg til byggesøknaden. Tidsfristene for enkle tiltak foreslås endret fra fire til tre uker.

- I tillegg ønsker jeg å forenkle kravene til dokumentasjon. Departementet har allerede tatt initiativ til å standardisere tegninger og situasjonsplaner i regi av Norges Byggstandardiseringsråd, sier Solberg. Hun foreslår også å gjøre dagens meldeordning for mindre byggearbeid mer generell og omfatte flere typer tiltak uansett bygningstype.

Elektronisk saksbehandling

Statsråden håper at alle kommuner i løpet av noen få år skal gi sine innbyggere tilbud om elektronisk saksbehandling av byggesøknader gjennom ByggSøk-prosjektet. Dessuten ønsker hun å nedsette et lovutvalg for å se på forholdet mellom plansaker og byggesaker. Mange av flaskehalsene i byggesaksbehandlingen skyldes uavklarte planspørsmål og utdaterte planer.

- Vi må se på lovens struktur og brukervennlighet samt å avklare rollefordelingen mellom myndigheter og utbyggere. I tillegg må vi samordne ulike fagmyndigheters medvirkning i byggesaker, sier Erna Solberg.

I manges ører lyder dette sikkert som musikk, men lovendringer tar tid, noe også statsråden er klar over:

- Jeg vil ikke slå meg til ro med et slikt lovutvalg, men arbeide parallelt med løpende regelforenklinger.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.