KRAFT

Lovendring kan gi dyrere strøm

KOSTNAD: Nettselskapene får plikt til å ta imot strømmen fra småkraftprodusenter. Strømkundene betaler gjennom økt nettleie. Bjørn Lauritzen i Småkraftforeningen frykter at produsentene også må betale mer.
KOSTNAD: Nettselskapene får plikt til å ta imot strømmen fra småkraftprodusenter. Strømkundene betaler gjennom økt nettleie. Bjørn Lauritzen i Småkraftforeningen frykter at produsentene også må betale mer. Bilde: Småkraftforeningen
Kjetil Malkenes Hovland
1. mai 2009 - 07:02

Nettselskapene får heretter plikt til å ta imot strøm fra småkraft og vindkraft, samt fra oppgraderte vannkraftverk.

Regjeringen endrer energiloven slik at nettselskapene får tilknytningsplikt. Det kan gi høyere strømpris i områder hvor nettet må utbedres kraftig.

Frykter økte kostnader

Kraftprodusentene betaler i dag et anleggsbidrag for å bli knyttet til elnettet.

Mange av høringsinstansene til energiloven mener produsentene må ta en større del av kostnadene, for å unngå at strømkundene belastes unødig mye.

Et forslag om økt anleggsbidrag er på høring, men økte kostnader kan føre til at fornybarprosjekter droppes.

– Hvis kostnaden blir så høy at det ikke er noen vits i å koble seg på nettet, så er man like langt, sier Bjørn Lauritzen i Småkraftforeningen til Teknisk Ukeblad.

– Nettselskapene bør betale

Småkraftforeningen aksepterer at det koster penger å knytte seg til nettet, men vil at nettselskapene skal betale det meste.

Men økte utgifter hos nettselskapene kan bli skjøvet over på kundene, og det kan bidra til økt motstand mot fornybarprosjekter.

Regjeringen synes ikke det er riktig at små nettselskaper i distriktene skal pålegges dyre utbygginger bare fordi storsamfunnet ønsker mer fornybar energi.

– Man kan stille spørsmål ved om det er rettferdig at noen få skal betale for noe som alle er tjent med, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vurderer nasjonale nettariffer

Regjeringen vurderer å innføre lik nettleie over hele landet. Med nasjonale nettariffer vil strømkunder over hele landet dele på regningen for oppgraderingen av elnettet.

– Vi setter i gang et arbeid for å se på hele reguleringen av nettet. Konkret ønsker jeg å sette på plass et arbeid for å se på felles nasjonale nettariffer, sier Riis-Johansen.

Dette vil være en omfattende endring av dagens system. Ordningen må derfor utredes grundig av NVE, noe som vil ta tid.

Betydelige kostnader

Kostnadene ved tilknytning kan være store. Mange småkraftprodusenter må kobles til det lokale distribusjonsnettet.

Dette nettet er opprinnelig konstruert for å levere strøm, ikke for å ta imot den. Vindkraft kobles stort sett til regionalnettet, som ofte mangler kapasitet.

I begge tilfeller kreves det som regel ekstrainvesteringer fra nettselskapets side.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.