Lovende ny metode for produksjon av karbonfri gasskraft

En ny forbrenningssyklus basert på superkritisk CO2 som arbeidsmedium gjør det enklere og mer lønnsomt å produsere strøm og hente ut klimagassen i konsentrert form.

Lovende ny metode for produksjon av karbonfri gasskraft
Allamsyklusen: Forbrenningen av naturgass i oksygen gjør at det ikke dannes NOX. Temperaturen øker og brennstofforbruket reduseres. Foto: Kjersti Magnussen

Det å skille ut CO2 fra forbrenningsgasser med høy virkningsgrad har vært en teknologisk nøtt som har vært vanskelig å knekke.