Også forskere ved universitetet i Ohio lager nanofibre av titanoksid. (Bilde: Sehoon Yoo, courtesy of Ohio Sta)

Lovende nanofibre av titanoksid

  • naturvitenskap

Ved universitetet i Arkansas har forskerne prøvd å veve et papirliknende materiale av de nye nanofibrene, skriver det danske tidsskriftet Ingeniøren .

Dette «papiret»skal kunne bøyes, foldes, klippes og skjæres akkurat soim et vanlig papir.

Men det tåler 700 grader celsius, er svært mekanisk robust og kjemisk stabilt.

Hydrotermisk

Forskerne, med professor Z. Ryan Tian i spissen, bruker en hydrotermisk oppvarmingsprosess for å fremstille lange nanotråder av titanoksid.

Når fibrene veves, danner de en hvit membran som likner på papir.

Forskerne ønsker nå å trekke til seg industrielle samarbeidspartnere for å videreutvikle teknologien til kommersielle produkter.