Lov mot datahindringer

Lov mot datahindringer
Stopp. EU jobber for at datasystemer ikke skal skape vanskeligheter for folks møte med byråkratiet. Bilde: Espen Zachariassen

IT. Europakommisjonen går inn for å vedta en lov som skal hindre at ulike dataløsninger hindrer effektiv kommunikasjon. Ideen er å sette i gang et program for såkalte interoperabilitetsløsninger i perioden 2010 – 2015, som skal bidra til at datasystemene i offentlig administrasjon i alle EU-landene kan snakke sammen.

Den norske regjeringen er med andre ord ikke alene om en felles IT-plattform i offentlig sektor.

Forslaget skal forhindre at det vokser fram elektroniske barrierer mellom administrasjoner i Europa og sikre fri kommunikasjon i det indre marked. Spesielt gjelder dette mellom innbyggere og offentlig administrasjon og mellom medlemslandenes offentlige administrasjon.

Les mer om: