DOKTORGRADER

Løste harpiksproblemet

Harpiks, eller kvae, kan gi problemer i avispapirproduksjonen. Cand.scient. John Erlend Mosbye viser at det i prinsippet er mulig å styre adsorpsjonen av harpiks til større partikler, slik at avispapiret beholder sin styrke.

Bakgrunnen for doktorgradsarbeidet har vært at mange fabrikker som eies av Norske Skog har problemer med harpiksdråper som er finfordelt i prosessvannet. Harpiksdråpene kan gi avsetninger i prosessutstyret og dermed dyre produksjonsstopp.

Avispapir lages av frilagte trefibere som er finfordelt i vann. Når disse fibrene frilegges, vil også kvaen, eller harpiksen, finfordeles og følge prosessvannet som ørsmå dråper.

Harpiksen som kommer inn med råstoffet, må ut, enten med produktet eller med vannstrømmen.

Mosbye har undersøkt hva som avgjør når harpiksdråpene adsorberer til større partikler, som for eksempel fragmenter av fibrer eller fyllstoff.

Når harpiksdråpene adsorberes til slike større partikler, fjernes de fra prosessvannet og vil dermed skape mindre produksjonsproblemer.

Uheldigvis kan dette også medføre at styrken på avispapiret svekkes, spesielt dersom harpiksdråpene adsorberes til den typen partikler som bidrar til et sterkt papir.

For å fjerne harpiksdråpene uten å forringe produktkvaliteten, må disse adsorberes til bestemte partikler i prosessvannet; dette kalles styrt retensjon.

Forskningsarbeidet har vist at styrt retensjon er mulig, men også at løst materiale i prosessvannet vil påvirke dette. I en større sammenheng kan dette gi billigere papirproduksjon.

Avhandlingen har tittelen «Colloidal wood resin: Analyses and interactions / Kolloidalt vedharpiks: analyser og interaksjoner».

Arbeidet er utført ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, med førsteamanuensis Størker Moe som hovedveileder og Dr. Janne Laine, Tekniska Högskolan i Helsinki, som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norske Skog ASA, Norges forskningsråd og Nordisk Industrifond.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.