Løste 90 år gammel matematisk gåte

Løste 90 år gammel matematisk gåte
- De store vindkraftutbyggingene i Nordsjøen vil ha stor innflytelse på kraftmarkedet. Fremtidens kraftnett har behov for verktøy som kan kvantifisere risiko av store kraftsystemer hurtig, sier Yngve Aabø, markedssjef i Goodtech. Bilde: Jannicke Nilsen

I programmet Promaps skal "trafikklyset", fargene rødt, gult og grønt, vise Statnetts driftsoperatører hva slags risikobilde det norske kraftsystemet befinner seg i.

Modell

“Trafikklyset” styres av en matematisk beregning ut fra forventningen til ikke-levert effekt i forhold til faktisk levert effekt, omgjort til minutter per år.

Beregningen er en del av en matematisk gåte, som lærebøker tidligere har hevdet har vært umulig å løse.

Les også:

Komplekse transportsystem

I 2002 var Aabøe nettsjef i BKK, og foreslo en diplomoppgave om pålitelighetsberegninger av store, komplekse transportsystem overfor NTNU.

Diplomstudent Arne Brufladt Svendsen tok på seg oppgaven, med Aabø og matematiker Tørris Digernes som veiledere.

– I matematikken brukes Markov-modeller for å beregne risiko i veldig små systemer. Vi ønsket å regne på risiko i hele Norge. Siden kraftnettet består av ufattelig mange greiner, ble de matematiske modellene for store, sier Aabø.

– Tilfeldigheter

Brufladt Svendsen stanget hodet i fagbøkene, og hadde problemer med å knekke koden. Gjennom arbeidet med oppgaven laget Digernes en formel som kunne brukes på et uendelig antall komponenter.

Funnet representerte et gjennombrudd, og ga løsningen på et matematisk problem som har eksistert i over 90 år.

– Jeg gikk i gang med en oppgave som faglitteraturen sa ikke var mulig å løse. Takket være tilfeldighetenes spill, folkene som ble med underveis og en god porsjon uvitenhet, gikk vi i gang med problemstillingen og løste den uten at vi egentlig visste at vi hadde møtt den, sier Brufladt Svendsen.

SATSER PÅ FORNYBAR-BOOM: Parallelt med utviklingen av Promaps med Statnett, jobber Arne Bruflat Svendsen og Yngve Aabø i Goodtech med et kommersielt produkt de håper å se på markedet innen to år. Jannicke Nilsen

Utviklet på Island

I 2004 ble Brufladt Svendsen med da Aabø forlot BKK og etablerte Troll Power, som i fjor ble kjøpt opp av Goodtech.

Selskapet jobbet mot store kraftsystemene i Norge og utlandet, samtidig som de utviklet metodikken fra diplomoppgaven. Islandske Landsnet fattet interesse, og med støtte fra blant annet Innovasjon Norge videreutviklet de teknologien på islandske kraftprosjekter.

Da Eni skulle del-elektrifisere Goliat, fikk selskapet, som i fjor ble kjøpt opp av Goodtech, oppdraget med å beregne risikoen ved tilkoblingen av oljeinstallasjonen til kraftnettet til konsesjonssøknaden.

Kommersielt produkt

Nå er Aabøe og Bruflat Svendsen også i gang med arbeider for Gassco og sikkerhetssystemet på Kårstø, og ikke minst britiske National Grid. Parallelt med Statnett-samarbeidet håper de å kunne lansere et kommersielt produkt innen to år.

– National Grid ønsker å regne på risikoen innvirkningen av de nye store vindparkene i Nordsjøen vil ha på kraftsystemet på land, samt de nye koblingene til kontinentet og Norge, og påvirkningen fram i tid. Egentlig det samme som Statnett trenger informasjon om, sier Bruflat Svendsen.

Les mer om: