NETTARKIV

Løser ut aksjonærene

13. juni 2001 - 15:06

Styret i Aker Maritime har bestemt at aksjonærene kan få 100,50 kroner pr. aksje, hvilket er mer enn dagens børs kurs, men betydelig mindre enn hva de fleste analytikere mener at selskapet i realiteten er verdt. Kjell Inge Røkkes Aker RGI, som i dag eier drøyt 60 prosent av selskapet, har meddelt at de ikke vil benytte seg av tilbudet om å løse inn sin del av aksjepostene.

Problematisk lav verdi

Konsernsjef Sverre Skogen i Aker Maritime understreker at den negative aksjekursen og underverdsettelsen av selskapet er et problem både for aksjonærene, og en ledelse som ønsker seg større handlefrihet til å vurdere oppkjøp og fusjoner så vel som kapitalutvidelse via børsen.

– Våre aksjonærer har fått liten glede av verdiskapingen i selskapet. Gjennom innløsningstilbudet får aksjonærene en mulighet til å realisere sin andel av de underliggende verdier i selskapet. Tilbudet reflekterer fullt ut selskapets reelle verdi i dag, sa Skogen på en pressekonferanse i dag.

Selskapets hovedaksjonær Aker RGI har på forhånd opplyst at selskapet ikke vil benytte tilbudet. Aker RGI vil i stedet fortsette som eier og bidra til videreutviklingen av Aker Maritime som et ledende norskbasert teknologi- og kompetansemiljø.

Skogen uttaler i en pressemelding at Aker Maritime med målrettet og systematisk utvikling har synliggjort betydelige verdier for selskapets kunder og aksjonærer. Dette er bevist gjennom effektive, framtidsrettede arbeidsplasser og bedrifter, nye kontrakter, økt ordrereserve og salg av enkelte virksomheter. Til tross for dette har aksjekursen utviklet seg negativt.

Videre internasjonalisering

Skogen bedyrer at Aker Maritimes strategi for videre industriell satsing ligger fast. Konsernets strategi er videre internasjonalisering med utgangspunkt i teknologi og produkter, gjennomføring av feltutbyggingsprosjekter og drift og vedlikehold av eksisterende olje- og gassplattformer.

Konsernet har vedtatt å satse betydelige midler på teknologiutvikling og å styrke sin tilstedeværelse i Houston for å realisere denne strategien. Andre tiltak, deriblant investeringer i anlegg er under utarbeidelse. Anleggsinvesteringer er ett av flere tiltak som har som mål å gjøre konsernets norske virksomheter mer konkurransedyktige internasjonalt.

Innløsningstilbudet sikrer at Aker Maritime også i framtiden vil kunne nyte godt av det konkurransemessige fortrinn det innebærer å ha aksjonærer som fullt ut støtter konsernets foreliggende planer og strategier.

Dersom samtlige minoritetsaksjonærer skulle akseptere tilbudet, vil det innebære at om lag to milliarder kroner av selskapets midler, hvorav om lag halvparten er aksjer i CGG, blir fordelt blant minoritetsaksjonærene. CGG er et av verdens ledende seismikkselskap (www.cgg.com) og børsnotert både i Paris og New York.

Selv etter dette vil imidlertid konsernets finansielle styrke og evne til å gjennomføre sine planer være meget god. Egenkapitalandelen etter en eventuell full innløsning vil være om lag 40 prosent.

– Aker RGI støtter våre planer om langsiktig industriell utvikling av Aker Maritime. Det gjelder også vår beslutning om å legge arbeidet med en sammenslåing med Kværner til side som følge av utfallet av Kvær-ners generalforsamling i mai, kommenterer Skogen. Han understreker imidlertid at Aker Maritime fortsatt vil arbeide for å øke verdien av sin Kværner-investering og følge utviklingen av selskapet nøye.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.