Lønnsoppgjøret nesten et døgn på overtid – endelig er de enige

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat har kommet til enighet. Dermed blir det ingen storstreik.

Lønnsoppgjøret nesten et døgn på overtid – endelig er de enige
Riksmekler Mats Wilhelm Ruland mekler mer enn 20 timer på overtid i forhandlingene mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri fredag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Norsk Industri har akseptert forslaget fra Riksmekleren, mens Fellesforbundet har anbefalt forslaget som skal sendes til uravstemning blant medlemmene.

28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i streik, men etter å ha forhandlet nesten 23 timer på overtid ble partene i frontfaget enige fredag.

– Da kan jeg meddele at vi har kommet til en løsning i årets frontfag, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da partene endelig møtte pressen klokken 22.45 fredag kveld.

Fellesforbundet: Balansert løsning

Partene har kommet fram til en økonomisk ramme på årets oppgjør på 1,7 prosent, opplyser Ruland.

Jørn Eggum i Fellesforbundet er fornøyd med enigheten og sier de har fått reallønnsvekst og kjøpekraftsforbedring. Forhandlingene har vært krevende, og løsningen er balansert, sier Eggum.

Lønnsoppgjøret

  • Den økonomiske rammen for avtalen er en lønnsvekst på 1,7 prosent. Med en anslått prisvekst på 1,4 prosent, gir det en reallønnsvekst på 0,3 prosent.
  • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på 0,50 kroner per time
  • Minstelønnssatsene heves med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner
  • De lavtlønte i Teko-industrien, som lager klær og sko, gis et historisk løft med et ekstra tillegg på kr 1,50 per time med virkning fra 1. april og et kraftig løft i ansiennitetsstigen
  • Overenskomstens satser (skifttillegg etc.) heves med 6,3 prosent.

Kilder: Fellesforbundet, Riksmekleren, VG

– Dette er et oppgjør som Fellesforbundet sender ut til sine medlemmer med en anbefaling om at å stemme ja ved uravstemningen, sier Eggum.

Norsk Industri: Elementer vil bli diskutert

Også Stein Lier-Hansen i Norsk Industri omtaler forhandlingene som krevende etter den rekordlange forhandlingen på overtid.

– Vi har kommet i mål på en noenlunde bra måte, men det er helt åpenbart elementer i oppgjøret som helt sikkert vil bli omdiskutert, sier Lier-Hansen.

For Norsk Industri har det vært viktig å få fram at det er store ulikheter i næringslivet.

– Svært mange sliter med lav likviditet. Derfor var det viktig å få et veldig lavt generelt tarifftillegg. Det ble på 50 øre, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Partene som har forhandlet nå, utgjør altså det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

Minstelønnsøkning

Arbeidstakerorganisasjonen Parat er fornøyde med å ha fått et generelt tillegg for alle og at minstelønnssatsene økes med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner. Det er også enighet om mer forutsigbare arbeidstidsordninger for ansatte i offshoreindustrien.

– Vi har unngått streik og fått innrømmelser fra arbeidsgiversiden. Koronasituasjonen tatt i betraktning er vi fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi bidrar til å sikre norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Aune.

Resultatet gir økt trygghet for både inntekt og arbeid, skriver LO i en pressemelding.

– Jeg vil gratulere Fellesforbundet med et godt resultat, som både styrker medlemmenes kjøpekraft og gir økt trygghet for arbeidsplasser og sysselsetting, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til enigheten i oppgjøret.

Les også

Les mer om: