OLJE OG GASS

Lønnsomt lavtrykk på Oseberg

Oseberg A.
Oseberg A. Bilde: Terje S. Knudsen/Statoil

Oseberg feltsenter har vært i drift i 21 år, og er kommet godt inn i haleproduksjonen. For å få ut er olje og gass har deler at prosessanlegget derfor blitt bygget om slik at flaskehalser i prosessen er fjernet. Kostnadene for dette har vært på ca. en milliard kroner, mer enn 200 millioner kroner mindre enn budsjettert.

Gevinst på 10 milliarder kroner.

– Vi har gjennomført omfattende ombygginger av prosessanlegget på Oseberg feltsenter og fjernet en flaskehals for økt oljeutvinning, sier Torstein Hole, områdedirektør for Drift Vest i Statoil. Ombyggingen gjør det mulig å utvinne 20 millioner fat mer olje fra Oseberg. Dette tilsvarer en verdi på i underkant av 10 milliarder kroner med dagens oljepris.Løsning på utfordring

Lavtrykksproduksjonen fra Oseberg er løsningen på en utfordring som er vanlig for modne felt på norsk sokkel. Tidligere er Statfjord B og C bygget om og fått forlenget levetiden med 10 år. Det planlegges tilsvarende aktiviteter for Gullfaks.Gjorde jobben

Selve ombyggingsarbeidet ble utført av Grenland Group, og var det første større ombyggingsarbeid de gjennomførte offshore. Arbeidet er gjort av Grenland Group Offshore Partner med base på Karmøy. Ombyggingsarbeidet har pågått i to år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.