ARBEIDSLIV

Lønnsom vekst

20. sep. 2001 - 14:11

Det Norske Veritas (DNV) satser 500 millioner kroner over fem år på å få frem nye forretningsmuligheter innen områdene sikkerhet, kvalitet og miljø. Et godt driftsresultat gir selskapet muskler til offensiven.

– Vi har teknologisk kunnskap og erfaring som få andre innen våre bransjer. Denne kompetansen vil vi nå bruke til i større grad å yte beslutningsstøtte til våre kunder og gi råd om hvordan deres usikkerheter kan håndteres, sier konsernsjef Helge Midttun i DnV..

Risikostyring

Flere og flere selskaper ønsker støtte til å identifisere og styre sine risiki. DNV har ifølge Midttun en sterk plattform innenfor dette området gjennom sine oppdrag for hundrevis av kunder innen olje-, gass- og prosessindustrien. Denne industrien er karakterisert ved store usikkerheter, både med hensyn til anslag over utvinnbare reserver og totaløkonomien ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

– DNV har utviklet metoder for å få frem beslutningsstøtte når slike bedrifter skal vurdere store utbyggingsprosjekter. For BP i Angola har vi gitt selskapets ledelse en bedre forståelse av de største økonomiske risikofaktorene og mulighetene ved en utbygging av Greater Plutonia-feltet. I fremtiden vil vi satse mer innen dette feltet. Vi vil rendyrke og profesjonalisere vår konsulentvirksomhet, sier Midttun.

Sikrer programvare

Et område som får stadig større betydning for både kvalitet og sikkerhet er kvalitetssikring av programvare. DNV er er med på å sertifisere programvarekvalitet blant annet i bilindustrien. Programvare utgjør i dag en viktig del av de fleste produkter, og feil kan raskt føre til kritiske situasjoner.

Handel på internett er et annet område der DNV som sertifiseringsorgan bygger opp en posisjon. – Gjennom prosjektet EBTrust, som er utviklet ved vårt kontor i Milano, verifiserer vi at selskaper som driver handel på internett, faktisk har systemer og prosedyrer på plass, slik at de er troverdige handelspartnere, sier Midttun.

Kvalitet og miljø

Sertifisering av ledelsessystemer innen kvalitet og miljø utgjør omkring en firedel av DNVs samlede omsetning. Kvalitetssystem-sertifisering i henhold til ISO 9001 vokser fortsatt kraftig i Asia, Sør Amerika og deler av Europa, mens markedet er i ferd med å flate ut i USA og Vest Europa.

– Etterspørselen etter miljøsertifisering (ISO 14000) øker kraftig, og vi venter en fortsatt sterk vekst i dette markedet. Det Norske Veritas har utstedt flere miljøsertifikater enn noe annet sertifiseringsorgan, og har en andel av verdensmarkedet på om lag 10 prosent, sier Midttun.

Vekst i skipsfart

Av den totale flåten i verden er nå 15,5 prosent klassifisert i Det Norske Veritas. – Det er gledelig at denne veksten kommer i en periode der vi aktivt arbeider for å bedre sikkerheten til sjøs, sier Midttun. – Initiativ er tatt i et nært samarbeid med American Bureau of Shipping og Lloyds Register. Det har bidratt til å øke oppmerksomheten på dårlig tonnasje. Kvalitet er blitt en viktig konkurransefaktor i internasjonal skipsfart.

– Omfattende kontrahering av nye skip har fylt ordrebøkene ved verdens skipsverft. I de største skipsbyggingsnasjonene Korea, Japan, Kina og Polen blir til sammen 28 prosent av alle skip bygget til DNV-klasse. En slik andel av nye kontraheringer gjør oss til det største klasseselskapet ved mange av verdens toneangivende skipsverft, sier Veritas-sjefen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.