JENTEROM: HiBu vil ha flere jenter til ingeniørstudiene og tilbyr mentorer for å hjelpe studentene. ARKIVFOTO/NTNU-Info (Bilde: Arkiv NTNU Info)
RIS OG ROS: NITOs president Marit Stykket liker ikke eget jentestipend - men applauderer forslag om mentorordning i undervisningen på Høgskolen i Buskerud. (Bilde: NITO/Trygve Bølstad)

Lokker ingeniørstudenter

  • Arbeidsliv

På tvers av NITOs ønsker, tilbyr HiBu jentestipend på 25.000 kroner.

Til Teknisk Ukeblad sier NITO-president Marit Stykket at hun ikke har sans for dette tiltaket. Men ifølge NITOs nettsider fikk skolen medhold av Likestillingsombudet til å forskjellsbehandle jenter med stipend.

Marit Stykket har større tro på å fokusere på realfagutdanning og informasjon til elevene i videregående skole enn å bringe inn et kortsiktig tiltak i form av stipend.

Mentorer er bra

HiBu tar også andre virkemidler i bruk. Skolen vil få i stand en mentorordning. Dette støttes varmt av NITOs president.

Med en garvet ingeniør som samtalepartner og veileder under utdanningen, ser studentene lettere de faglige relasjonene mellom skolefagene og behovene ute i arbeidslivet. Motovasjonen øker og utdanningen kan bli mer spennende.

Opppfordrer mentorer

Til høsten kan det bli snakk om å skaffe mentorer til 100 studenter. Marit Stykket anbefaler alle NITOs medlemmer til å stille opp i denne sammenhengen.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon, mener hun. For også mentorene og arbeidsplassene vil tjene på en slik ordning. Arbeidsplassene får mulighet til å vise seg frem for potensielle medarbeidere. Og mentorene vil nok også se egen kompetanse og egen arbeidsplass i et nytt lys.

Elevene får lettere adgang til relevante prosjektoppgaver. Ordningen vil øke interessen og forståelsen for kompetanseutvikling, noe bedriftene selv senere får glede av.