I mai neste år blir det gang/sykkelveg langs Dirdalsåna til som renner ut av bildet til venstre. Bjelland Entreprenør fra Klepp utfører anleggsarbeidet. (Bilde: Per Ove Stokkeland, Statens vegvesen)

Lokale entreprenører utbedrer fv 45

Begge entreprenørene holder til i Rogaland, Bertelsen & Garpestad i Egersund og Bjelland Entreprenør i Klepp. Kontraktsummene er identiske med de laveste anbudene på hvert av oppdragene.

Når vegen over Sirdalsheiane er åpen, inngår fylkesveg 45 i den korteste vegen mellom Stavanger og Oslo. Den er mer enn 100 km kortere enn kystruten langs E 18 og E 39. Standarden på fylkesveg 45 tyder på noe helt annet, deler av den er i bedrøvelig forfatning. For å rette på dette ble det opprettet et bompengeselskap i 2003 for å finansiere utbedringen av vegen. Til sammen 7 strekninger i Gjesdal kommune skal utbedres for bompengene. 4 av oppdragene er fullført, nå står nr. 5 for tur.

Den femte strekningen er 3 150 meter lang og går gjennom Øvstabødalen parallelt med elva Dirdalsåna mellom Retland og Øvstabø. Det er denne Bertelsen & Garpestad skal utbedre. Vegen er smal, svingete og uoversiktlig. Entreprenøren skal sprenge 60 000 m3 fast fjell i forbindelsen med utbedringen. Vegen blir åpen for trafikk i hele anleggstiden. Frist for ferdigstillelse er satt til 1. november neste år.

Så god tid får ikke Bjelland Entreprenør, som skal anlegge 2,1 km gang/sykkelveg parallelt med fylkesveg 45 lengre vest. Denne jobben skal være fullført i mai.

Gang/sykkelvegen går mellom Gjesdal næringspark og Dirdal skole. På en del av strekningen følger den Dirdalsåna, for øvrig går den langs fylkesveg 45. Underveis krysser den tre små sideelver.