ARKIVNYHETER

Lokal dominans på Mosseveien

Denne illustrasjonen er ikke helt oppdatert. I tillegg til den rundkjøringen som er markert, blir det en rundkjøring i krysset mellom Mosseveien og Onsøyveien.
Denne illustrasjonen er ikke helt oppdatert. I tillegg til den rundkjøringen som er markert, blir det en rundkjøring i krysset mellom Mosseveien og Onsøyveien. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Den eneste riksentreprenøren som utfordrer de lokale er Veidekke med et anbud på 57,220 mill.. Øvrige anbydere er Askim Entreprenør (58,357 mill.), Leif Grimsrud fra Halden (58,781 mill.) og Råde Graveservice (60,349 mill.). Prisene ligger litt lavere enn Vegvesenets kostnadsoverslag.

Oppdraget omfatter oppgradering av 630 meter av fylkesveg 108, også kjent som Mosseveien. Den aktuelle strekningen ligger på bysiden av den nye klaffebrua over Vesterelva. På en strekning på ca. 500 meter skal det etableres kollektivfelt på den ene siden av vegen og gang/sykkelveg på den ene siden.

Den som får kontrakten skal også erstatte to kryss med rundkjøringer og en gammel bru over en gangveg med en kulvert. Belysning, skilting, beplantning, langsgående støyskjerming og legging av kommunale VA-ledninger er inkludert i oppdraget.

Det er også en opsjon som gjelder 520 meter av Mosseveien. Hvis opsjonen blir benyttet, får denne strekningen samme standard som resten av vegen som berøres av entreprisen, bortsett fra at den ikke får noe kollektivfelt.

Økonomien avgjør om opsjonen skal benyttes. Foreløpig er det ikke klart om alt det planlagte arbeidet på Mosseveien kan utføres innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Innen 1. mai neste år må byggherren gi anbyderne beskjed om hva som skjer.

Les mer om: