Toppsjefer som ikke har en overordnet forståelse av hvordan ting henger sammen ved hjelp av IT, bør ikke være sjefer, skriver nettsjef Anders Brenna. (Bilde: Dag Yngve Dahle)

Løgnere eller bare inkompetente?

  • IT

Ingen liker å innrømme egne feil, og enda færre tør innrømme at de ikke skjønner hva de driver med. Det går som regel bra, helt til det går galt.

Ingen liker å innrømme egne feil, og enda færre tør innrømme at de ikke skjønner hva de driver med. Det går som regel bra, helt til det går galt. Anders Brenna er nettsjef i Teknisk Ukeblad. Jörgen Skjelsbæk

Utbredt

Strategien synes å være utbredt blandt norske ledere i forhold til IT generelt og IT-sikkerhet spesielt, men nå har PT-sjef Willy Jensen tydeligvis fått nok.

Etter at Post- og teletilsynet sammen med IKT-Norge la frem den årlige spørreundersøkelsen om sikkerhetstilstanden i norske bedrifter og offentlige etater, kom Jensen med oppsiktsvekkende klar tale: «Man kan lure på om lederne lyver eller ikke vet hva de snakker om».

Jeg liker å tro det beste om folk, og antar derfor at disse lederne er inkompetente.

Mange problemer

Det er ikke noe nytt. Teknisk Ukeblads IT-journalister har sett på flere saker der det klart og tydelig kommer frem at norske sjefer ikke aner hva de driver med.

De klarer kanskje å stave IT, men de skjønner tydeligvis ikke så mye mer. Noen kjappe ferske eksempler sier sitt:

  • Nav skrøt av et IT-prosjekt som ble levert i tide uten budsjettsprekk, men det viste seg at de ansatte ikke klarte å bruke systemet.
  • Politiet virker ikke. De ble slått ut av virus fordi lokale politisjefer må velge mellom å bruke penger på IT eller ta seg råd til overtid i voldtektssaker.
  • Næringslivet er ikke forberedt på eventuell strømstans, og mange av landets mobilmaster har ikke engang nødaggregat. «De som har en oppegående IT-avdeling har nok fått nødvendige innspill», var svaret den gang.

Les også: Oppvask om IT-sikkerhet

Bør ikke være sjefer

Riktig bruk av IT kan gi enorme effektiviseringsgevinster både i form av økonomiske besparelser og bedre utnyttelse av de knappe ressursene som alle har.

Det forutsetter at systemene brukes riktig, og at IT-sikkerheten er godt ivaretatt. Det er ikke alltid like lett, men det er nødvendig.

Vi kan ikke forvente at toppsjefer kan detaljene, men de som i 2009 ikke har en overordnet forståelse av hvordan ting henger sammen ved hjelp av IT, bør ikke være sjefer.

Eksemplene på konsekvensene av dårlig IT-sikkerhet begynner å bli mange, og signalene er klare. Løgnere og inkompetente sjefer går en tøff tid i møte.

Hvis du svarer: «Vi har full kontroll» på spørsmål om IT-sikkerhet, så bør du ha det.