FORUM

"Løgnen om DVD-Jon"

24. mars 2004 - 09:16

Jeg vil derfor gjerne kommentere disse og også et par andre utsagn som Smørgrav kommer med.

Intensjonen med mitt innlegg var som de fleste har fortstått å avlive myten om at DVD-Jon er en stor kodeknekker og helt, og jeg ser ingenting i Smørgravs kommentarer som går imot dette, snarere tvert imot. Om dette er den samme "... myten, eller skal vi si løgnen om DeCSS..." som Smørgrav sier at mine feil bidrar til å videreføre, vet jeg ikke. Når det videre gjelder det tekniske nivået på innholdet, kunne også jeg gått enda lenger, men fikk naturlig nok begrenset plass i TU.

Min første feil er ifølge Smørgrav "... å hevde at det er nødvendig å knekke CSS for å kopiere en DVD-plate..." . Jeg kan ikke finne noen slik formulering i mitt innlegg. Tvert imot forsøker jeg å tone ned dette med kodeknekking. De fleste vil nok likevel se dette med å skaffe seg tilgang til nøklene som gjennom CSS beskytter innholdet, som en aktivitet i retning av å "knekke CSS", men jeg har altså ikke sagt det slik. Den detaljerte forklaring du gir, regner jeg som en interessant saksopplysning på et detaljnivå som jeg altså av plasshensyn ikke hadde i mitt innlegg.

Feil nummer to er at jeg skal ha hevdet at "... CSS var lett å knekke på grunn av systemer...". Smørgrav hevder videre at "... krypteringen er langt svakere enn 40-bits DES..". Jeg tror fortsatt at lengden på nøklene er en viktig del av systemet og at for korte nøkler gjør systemet dårlig egnet som beskyttelsessystem. At nøklene i CSS er på 40 bit, ble hevdet av kryptografieksperten Frank Stevenson som var sakkyndig vitne for forsvaret i byrettsbehandlingen av saken, men hvis Smørgrav har mer korrekte opplysninger, må jeg bare bøye meg for det.

Den siste "feilen" jeg ifølge Smørgrav skal ha gjort, er å kommentere hvorvidt åndsverkloven gir god nok beskyttelse for åndsverk på digitalt format. Dette er min helt subjektive oppfatning av Lagmannsrettens dom og andre dokumenter jeg har lest om saken. Siden Smørgrav selv ikke finner digitale åndsverk omtalt i denne loven, og Lagmannsretten altså ikke finner at loven er brutt, kan vi kanskje være enige i at loven ikke dekker slike ting godt nok. Jeg støtter meg videre til professor i rettsinformatikk, Jon Bing. I et intervju i fagbladet Journalisten kommenterer Bing Tron Øgrim & Co's spådom om at internett betyr opphavsrettens død, som "en feilvurdering". Kopisperren er nødvendig for at DVD-produsenter skal ha et produkt å selge, sier Bing, og det kan jeg bare slutte meg til. Når Infosoc-direktivet har som viktig punkt nettopp det at det konkret skal være ulovlig å bryte kopisperrer på digitalt lagrede åndsverk, så må det være lov å hevde at slike åndsverk ikke er godt nok beskyttet i dagens lov eller lovanvendelse, og at dette trolig må inn som en endring i den norske åndsverkloven.

Jeg vet for øvrig svært godt at hovedfunksjonen til CSS ikke er kopibeskyttelse, men den mye omtalte regioninndelingen som er basert på markedsmessige vurderinger for DVD-filmer. Dette var imidlertid aldri noe poeng i mitt innlegg fordi det ikke berører DVD-Jons rolle som " kodeknekker". Jeg kan langt på vei være enig i at i den grad dette brukes til å ta overpris for DVD-filmer eller å styre eller hindre den frie konkurransen i markedet, er det negativt.

Sverre K. Myren

Konrad Kommunikasjon, Oslo

Vi avslutter herved denne debatten i TUs spalter.

(Red.)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.