Schjøtt-Pedersen kjemper en tapt kamp – som i økende grad er pinlig for organisasjonen han leder

Insisterer fortsatt på konsekvensutredning.

Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.
Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. Onsøien, Ole Gunnar
Jan M. MobergJan M. MobergTeknologiredaktør
27. aug. 2018 - 07:52

Havforskningsinstituttet (HI) la nylig frem foreløpige resultater fra sitt Eggtox-prosjekt, som viser hvordan forurensing fra petroleumsvirksomhet vil påvirke fiskebestanden. Konkret dreier det seg om området Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), der spesielt skreien (men også andre arter) gyter og vokser opp.

Forskerne ved HI eksponerte fiskelarver av hyse, torsk, sei, kveite, sild og polartorsk for olje i tre dager før de ble overført til rent sjøvann og fulgt frem til de ble klekket som larver. Alle de eksponerte larvene utviklet skader som gjorde at de ikke ville ha overlevd i naturen.

Rapporten viser at forurensing vil påvirke egg og larver. Bilder viser skader på utvikling av hjerte og i skjelett og kranium. Skadene er så store at forurenset yngel åpenbart vil dø etter kort tid.

HI konkluderer med at deler av årskull vil dø ved eksponering etter utslipp. Og dermed påvirke kommende årskull. Et oljeutslipp i området er altså ikke bare-bare i det viktigste gyte- og oppvekstområdet for en rekke fiskeslag. En konklusjon som neppe fremstår som en bombe – for de fleste av oss.  

Og konklusjonen fra velrennomerte HI er tydelig: «Vårt klare råd er å ikke åpne for oljeaktivitet i området Lofoten, Vesterålen og Senja». Usedvanlig klar tale. Og det før Eggtox-prosjektet er ferdig. For forskningen pågår fortsatt.

Forsøker å diskreditere HI

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og hans kumpaner i Norsk olje og gass forsøker imidlertid å diskreditere HI. Norsk olje og gass ønsker en konsekvensutredning av LoVeSe, med mål om at petroleumskameratene får sette borekronene i havbunnen der.

Det henger naturligvis sammen med at oljeselskapene vet at det er store forekomster i området. De ønsker derfor en konsekvensutredning – som de håper vil bane vei for prøveboring og utbygging.

Schjøtt-Pedersen møter derfor HIs publisering med aktiv motargumentasjon. Spesielt er han opptatt av at HI selv «innrømmer» at rapporten de nettopp har presentert ikke nødvendigvis betyr at fiskebestanden utryddes helt ved et eventuelt utslipp fra petroleumsvirksomhet. Er det virkelig en premiss at all fisk vil utryddes, før det får følger for petroleumsvirksomheten?

Schjøtt-Pedersen synes å være immun mot det som etter hvert synes å være opplagt: Hele petroleumsbransjen er i omstilling. Omstilling kommer. Et godt tegn på det, er profilen til årets ONS i Stavanger. I løpet av kort tid har det tidligere petroleumsmekkaet blitt arena også for nye løsninger. Og nettopp nye løsninger trengs, om vi skal møte klimautfordringene vi er inne i.  

Norsk olje og gass må heve blikket

Det Norsk olje og gass heller burde bruke tiden sin på, er å sørge for å få mest mulig ut av de feltene som allerede er under utvikling og produksjon. De burde heller fortelle oss hvordan de som bransje kommer til å håndtere overgangen som kommer. For om vi skal nå klimamålene, vil det bli mindre petroleumsaktivitet i fremtiden – ikke mer, slik de ønsker.   

Det fremstår nærmest ytterliggående at Schjøtt-Pedersen fortsetter kampen mot HI for å få satt borekroner i havbunnen i LoVeSe. Han legger seg ut både med kommende generasjoner og en økende gruppe politikere som ønsker å beskytte området. Han fremstår nærmest som en erkekonservativ gamlis-ekstremist i sin kamp for å få tilgang til områdene, som til overmål også er et verdensarvområde.

Vi mener kampen er tapt. Og at HIs bilder av forurensede larver nettopp bidrar til å stoppe en konsekvensutredning. De deformerte hjertene og kraniene på bildene er særdeles tydelige – og etterlater et voldsomt inntrykk av følgene av et (riktignok potensielt) utslipp. Dette vil vi ikke ha. Bildene fremstår i dagens medieverden nærmest på linje med inntrykket etter den dødsdømte gåsenebbhvalen fra januar i fjor, der man fant mer enn 30 plastobjekter i fordøyelses- og magesystem da den ble skåret opp. Eggtox-prosjektet kan rett og slett vise seg å bli spikeren i kista for konsekvensutredningen av LoVeSe.  

Schjøtt-Pedersen kjemper en tapt kamp – som i økende grad fremstår som pinlig for organisasjonen han leder. Og for Norge som nasjon.

Selv innad i NHO skal Schjøtt-Pedersens agerende være omstridt. For nasjonen Norge vil det trolig være bedre om Norsk olje og gass etter hvert innlemmes i langt mer ansvarlige og fremtidsrettede Norsk industri.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.