Lofoten kan splittes opp

Lofoten kan splittes opp
(Bilde: Berit Roald)

Oljedirektør Bente Nyland foreslo i Teknisk Ukeblad i januar at Lofoten og Vesterålen kunne splittes opp i mindre deler, og at man kunne åpne bare de mest interessante delene for petroleumsvirksomhet.

Les saken: Vurderer deling av Lofoten og Vesterålen

Enige

Mye tyder nå på at petroleumsbransjen tenker det samme.

I KonKraft-rapport nummer seks kommer det fram at Eggakanten og områder nær Helgelandskysten og Barentshavskysten ikke er interessante for oljeselskapene.

Fiskerne vil stenge

Dette er områder Fiskarlaget har uttrykt ønske om å stenge for petroleumsvirksomhet. Dermed kan det bli aktuelt å verne disse områdene og åpne for oljeboring i områder som er mer spennende for bransjen.

Delvis vern kan være kompromisset SV og SP trenger for å gå inn i en ny rødgrønn regjering sammen med AP som trolig vil gå inn for petroleumsvirksomhet i området.

Ikke interessante

Eggakanten er overgangen mellom kontinentalsokkelen og dyphavsområdet i det sørvestlige Barentshavet.

Ifølge den nye KonKraft-rapporten ”Olje og gassvirksomhet i nord” er tilstedeværelse av effektiv kildebergart, reservoarbergart og felletype er ukjent i dette området.

– I hoveddelen av området finnes det ikke sedimentære bergarter, da grunnfjellet ligger rett under havbunnen. Disse områdene er ikke interessante for petroleumsvirksomhet, står det i rapporten

Også kystnære, uåpnede deler av Barentshavet består hovedsakelig av grunnfjell som ligger direkte under havbunn.

Området ansees ikke å inneholde petroleumsforekomster av betydning, og er ikke attraktive fra et petroleumsressursmessig perspektiv, står det i rapporten.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå