– Lofoten er ikke sårbar

Ikke skadelig: Petroleumsvirksomhet vil ikke skade fisk og miljø i Lofoten, mener bransjen. (Bilde: colourbox)
Kritisk: Leder i Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, fnyser av påstandene. (Bilde: Havforsk)

Ny rapportKonkraft er samarbeidsarenaen for Oljenæringens landsforbund (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. Den nye rapporten fra utvalget argumenter for åpning av Lofoten og Vesterålen for leteboring.I Konkraft-rapporten som overleveres til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i dag slås det fast at det blir feil å kalle Lofoten og Vesterålen for sårbare og uberørte områder

– Sårbarhet kan måles ved «en arts eller et leveområdes evne til å opprettholde sin naturtilstand i forhold til ytre påvirkning. Nettopp denne evnen er god i de ressursrike havområdene i nord, ofte som et resultat av et miljø preget av store naturlige variasjoner. Ved vurdering av sårbarhet er det i følge det internasjonale havforskningsrådet (ICES) helt avgjørende å se på sannsynlighet for at en påvirkning skal finne sted, står det i rapporten.

–Tøvete

Leder i Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, er sterkt uenig med det som står i rapporten.

– Dette er å spille hasard med miljøet. Vi vet ingenting om artenes evne til å overleve ytre påvirkning for man har prøvd å påvirke dem. Dette går inn i kategorien for tøvete sitater, sier han.

Uberørt

I rapporten argumenteres det også mot å kalle området uberørt.

– Deler av havbunnen i nord er kartlagt gjennom MAREANO-programmet, som har påvist at 30-40 prosent av alle kjente korallrev er skadet på grunn av aktivitet som har foregått og fortsatt foregår i områdene. Kriteriene for å bruke betegnelsen uberørt er dermed ikke til stede. Petroleumsvirksomheten har helt ubetydelige effekter på bunnsamfunn, og på grunn av et omfattende forebyggingsarbeid har den aldri skadet korallrev, påstås det i rapporten.

–Ødelegger

Nepstad er heller ikke enige i denne argumentasjonen.

– Man kan ikke argumentere for å ødelegge mer fordi noe har blitt ødelagt tidligere. Og bransjen kan umulig påstå at man kan bore gjennom et korallrev uten å skade det. Jeg skjønner ikke hvor de tar argumentene sine fra, sier Havforsk-lederen.

–Ikke trussel mot fisk

Petroleumsbransjen slår fast at nye leteområder i nord ikke er en trussel mot fisk og miljø.

– Skrei og sild gyter over store områder, fra Møre til Senja, hvor egg, larver og yngel er fordelt over tilsvarende store havområder. Selv i et verst tenkelig tilfelle er det urealistisk at mer enn en begrenset del av området vil bli eksponert for olje.

– Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Petroleumsbransjen bruker modeller for risiko som vi er svært uenige i. Det er mange usikkerhetsfaktorer her, soer Nepstad,

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå