Lofast endelig i gang

  • Samfunn

Dette går fram av Strotingsproposisjonen som regjeringen la frem i dag "Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område".

Kostnadsrammen for Lofast er 1150 millioner kroner, og prosjektet skal i sin helhet finansieres med statlige bevilgninger.

Utbyggingen omfatter bygging av om lag 19 kilometer veg i dagen, vel 9 kilometer tunnel og om lag 600 meter bro.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå