ARKIVNYHETER

LNS lavest i Loppa

Øksfjordtunnelen skal utvides og sikres mot frost. Leohard Nilsen & Sønner fra Risøyhamn ligger godt an til å få den jobben. Bildet viser østre påhugg.
Øksfjordtunnelen skal utvides og sikres mot frost. Leohard Nilsen & Sønner fra Risøyhamn ligger godt an til å få den jobben. Bildet viser østre påhugg. Bilde: Statens vegvesen

Mesta har gitt det nest laveste anbudet, som er på 32,879 mill. Nr. tre er Birkeland Entreprenørforretning fra Gulen i Sogn som vil ha 33,992 mill. for jobben.

Seks entreprenører ga anbud. De siste tre er Bleikvassli Gruber fra Nordland (35,973 mill.), NCC (39,721 mill.) og Veidekke (40,302 mill.).

Den 4 252 meter lange Øksfjordtunnelen inngår i fylkesveg 882 i Loppa kommune i Vest-Finnmark. Den har et smalt profil. 7 møteplasser er sprengt ut for at store biler skal kunne passere hverandre, men det går bare så vidt. Nå skal møteplassene utvides i lengde og bredde. Det er også en snunisje i tunnelen som skal utvides, dessuten skal det sprenges en til.

Til tross for beliggenheten langt mot nord er ikke tunnelen sikret mot frost. Kuldeporter i hver ende skulle gjøre frostsikring unødvendig, men de fungerer ikke som de skal. De blir ofte påkjørt og driftskostnadene er store. Den som får kontrakten, skal sikre tunnelen med PE-skum dekket med sprøytebetong, og fjerne kuldeportene. Jobben skal være fullført innen 11. april neste år.

Les mer om: