Livreddende svingebrikke

Livreddende svingebrikke
Norske syklister kjører som noen gærninger, veiene er ikke egnet for både lastebiler og sykler, og lastebilsjåførene er sløve til å sjekke sidespeilene når de svinger. Da kan en mikrobrikke bety forskjellen på liv og død når ulykken er nær. Bilde:

Produktet baserer seg på en mikrobrikke som kan monteres på sykkelen, som kommuniserer med en mottaker i førerehuset.

Tanken er at mottakeren skal gi et akustisk signal når en syklist er tett på siden.

Aktuelt

Systemet blir for tiden prøvd ut på utvalgte skolebarn og postbud i danske Skanderborg.

I Danmark sykles det langt mer enn i Norge, og i 2005 ble 11 syklister drept av lastebiler som svingte til høyre.

Problemet er likevel høst aktuelt også på norske veier, som er langt mindre egnet for sykling enn de danske.