Livbåter låres på line

VELG FART: Med Safêscape skal man kunne velge utsettingshastighet på designstadiet. Livbåtene kan settes ned i alt mellom 0,5 og 10 m/s, og får en maksimal framdrift på mellom tre og ti m/s i vannet. (Bilde: Aker Kværner)
MANUELT: Bildet viser forankringen på havbunnen etter at bøyen er utløst. Låsene som holder bøyen på plass er seriekoblet, og utløses manuelt fra plattformen ved evakuering. (Bilde: Aker Kværner)
TAUSTREKK: Livbåtene forlater rammen gjennom et patentsøkt, passivt system som drives frem av strekket i ståltauet som loddet under bøyen representerer. (Bilde: Aker Kværner)
BREMS: Før livbåtene når sjøen er farten bestemt av livbåtens vekt, og bremsemekanismen som er innmontert i løpekatten. (Bilde: Aker Kværner)
KONTROLL: Hver livbåt har en posisjonsgiver som viser hvor den befinner seg på tauet. (Bilde: Aker Kværner)
I VANNET: Når båten når vannet bestemmes livbåtens fart av strekket i ståltauet, om det er aktivert noen brems i løpekatten og om båten er på vei oppover eller nedover en bølge. (Bilde: Aker Kværner)
LANG REKKE: Oppfinnerne har patentert et eget system for utsetting av flere båter på ståltauet samtidig. Båtene kan settes ut med et mellomrom på 20-30 sekunder. (Bilde: Aker Kværner)
TUNG: Bøyen (gul), som er forankret til havbunnen mer enn 300 meter fra plattformen (nederst t.h.), har en netto oppdrift på 40 tonn, og klumpvekten veier mellom 60 og 100 tonn. (Bilde: Aker Kværner)
KAN FJERNE TAU: Når alle båtene har nådd frem til bøyen kan ståltauet frigjøres fra plattformen slik at det ikke er til hinder for maritim trafikk i en nødssituasjon. (Bilde: Aker Kværner)
I TRYGGHET: Når livbåtene når bøyen kan de manuelt frigjøres helt fra tauet, eller bli hengende i en fortom festet til tauet. (Bilde: Aker Kværner)

I forbindelse med Shtokman-studien ville de komme opp med et kontrollert og trygt alternativ for evakuering fra oljeinstallasjoner i arktiske strøk, men nå mener de at deres løsning skal kunne besørge tryggere utsetting av redningsmidler i alle farvann.

Selvbestemt hastighet

– Vi ønsker å få til tekniske løsninger som egner seg for de spesielle klimatiske forholdene vi har i nordområdene. Vi så at det å slippe ned livbåter i en hastighet på 70-80 km/t ville utgjøre stor risiko i møte med isblokker. Derfor tenkte vi at det å kunne sette ut båtene kontrollert, med forutbestemt hastighet i en forutbestemt retning, ville kunne løse problemet, sier oppfinner Finn Wichstrøm i Aker Kværner Engineering & Technology.

Etter at OLFs livbåtprosjekt kom i gang, har de også begynt å se mulighetene for å løse det generelle livbåtproblemet på sokkelen:

– I løpet av det siste året har livbåtsituasjonen i Nordsjøen blitt et større problem enn vi hadde trodd, så vi har dreid vårt prosjekt mot å løse den akutte situasjonen der, sier Wichstrøm.

Ingen harde sammenstøt

Ideen går kort sagt ut på at man ved enkel modifisering av dagens livbåter skal kunne fire dem bort fra plattformen langs et ståltau som er forankret til havbunnen via en bøye 300 meter unna plattformen. Det skal sikre livbåtene mot å bli kastet inn mot plattformens bærestruktur, samtidig som de slipper harde sammenstøt med bølger – og passasjerene unngår å bli utsatt for høye G-krefter.

Systemet, som har fått navnet Saf êscape, er utviklet i samarbeid mellom Aker Kværner, Tønsberg-bedriftene Ottestad Breathing Systems og Henriksen Mek. Verksted, og Master Marine Management i Stavanger.

Før jul søkte de om patent på hele systemet, og i januar søkte de om patent på en mekanisk innretning som skal gjøre det mulig å sende flere båter ut på kabelen samtidig. ^

Prototyp om et år

– Vi har sagt at dersom vi ikke støter på noen problemer, skal vi ha en prototyp ferdig godkjent om 11-15 måneder fra nå, sier Wichstrøm.

Han forteller at teamet bak Saf êscape har presentert prosjektet for OLF, som er avventende til systemet.

OLFs informasjonsrådgiver Kjetil Hjertvik sier at Saf êscape er et system med mange elementer som må fungere samtidig, derfor trengs flere tekniske avklaringer for å sikre at det virker under alle forhold.

– Men det er ikke Livbåtprosjektets rolle å vurdere systemer. Vi skal utvikle en ny standard for livbåter og vurdere om løsninger som kommer opp er gode nok i forhold til den nye standarden, slik at folk kan evakueres trygt, sier Hjertvik.

Les også:

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå