KLIMA

Liten tro på hurtigdiagnose

TAR TID: Metoden for å finne viruset som forårsaker svinenfluensa tar tid, men vil snart finens i løpet av noen få timer.
TAR TID: Metoden for å finne viruset som forårsaker svinenfluensa tar tid, men vil snart finens i løpet av noen få timer.Bilde: Eric Audras
Tore Stensvold
6. mai 2009 - 08:49

Da frykten for svineinfluensa var på det verste i forrige uke, ble den ene teknologien etter den andre lansert for hurtig diagnose.

Svette

Analyse av en dråpe blod, spytt eller svette er nok til å teste om en person har svineinfluensa, ifølge Beacon Biotechnology.

Folkehelseinstituttet mener nye metoder for rask og presis diagnose kommer, men at det gjenstår en del før teknologien er presis og rask.

Å avsløre influensa er ikke noen heksekunst, men å bestemme hvilket virus, det vil si om det er den fryktete svineinfluensaen, er mer krevende.

Folkehelsa venter nå på noen komponenter, det vil si syntetiske DNA-molekyler, som skal gjøre instituttet i stand til å avsløre svineinfluensaviruset i løpet av noen få timer.

Skille mellom virustyper

– Det vi mangler er en test som viser at det dreier seg om det aktuelle svineinfluensaviruset og ikke et av de andre, vanlige influensavirusene. Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) har allerede en slik test klar som distribueres over hele verden nå, opplyser Olav Hungnes, forsker ved Folkehelseinstituttet og leder for WHOs nasjonale influensasenter.

Apparater og utstyr som kan avsløre svineinfluensa ute på flyplasser ligger lenger fram i tid.

– Utviklingen går i to retninger. Det ene er minilaboratorier på mikrobrikker, det andre er større matrisebaserte laboratorietester med høy kapasitet, sier Hungnes.

Mikrolab

Beacon Biotechnologys instrument er en slik "lab on a chip". Apparatet består av 112 individuelle detektorer.

En dråpe kroppsvæske fra en person slippes på en plate, og den slipper forbi alle detektorene. Hver av dem er programmert til å finne ulike virusproteiner eller aminosyrer fra kjente virus eller bakterier.

Selskapet hevder at det er klar til bruk på flyplasser, grenseoverganger eller sykehus. Hungnes tror teknologien er utviklet for forsvaret og kan brukes til å oppdage bruk av biologiske våpen.

Han tror det vil ta noen år før teknologien kan brukes slik selskapet nå hevder.

Pustetest

Et annet amerikansk firma har utviklet et apparat, NanoNose, som kan analysere pusten fra en person.

Apparatet kan brukes til å sjekke om lufta fra lungene inneholder flyktige organiske forbindelser som inneholder virus.

– Resultatet presenteres med en gang og tillater rask og pålitelig sjekk av reisende på flyplasser og andre steder, sier administrerende direktør J.E. Hand i QualSec.

– I teorien skal det være mulig, men å avsløre svineinfluensaen slik, det er neppe mulig, sier Hungnes.

Kappløp

Ifølge danske Ingeniøren ligger danske forskere foran i løypa med å utvikle raskere laboratorietester for å avsløre svineinfluensa.

– Det er de samme metoder moderne laboratorier bruker. Våre kolleger i Danmark er dyktige og raske, det har de vist også tidligere, for eksempel da de på svært kort tid sekvenserte det første fugleinfluensaviruset funnet i Danmark i 2006. Men dette er ikke et kappløp mellom kolleger, men med virus og sykdommer, påpeker Hungnes.

DNA

Metoden som benyttes på laboratoriene heter RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction).

Den går ut på å generere mange kopier av en DNA-sekvens, en prosess er kalt '”amplifikation” (forsterking).

I RT-PCR er det en RNA-streng (populært sagt DNAs budbringer), som leses baklengs tilbake til DNA av et enzym, kalt "reverse transcriptase", skriver Ingeniøren.

Det DNA som kommer ut av prosessen, multipliseres i flere omganger. Dermed har man mange trillioner DNA-strenger og resultatet kan leses av på en såkalt gel.

Det er slike syntetiske DNA.-strenger Folkehelsa venter på.

Tungt apparat

De to første tilfellene av svineviruset ble konstatert ved hjelp av et biosensorapparat i California. Apparatet ble utviklet for to år siden, men er fortsatt på prøvestadiet.

Det består blant annet av et massespektrometer og går under navnet Ibis T5000. Apparatet, som er om lag to meter langt, trenger fem timer på å identifisere og kategorisere virus fra en prøve.

Det opplyser Abbott Laboratories, som kjøpte Ibis Bioscience i januar i år, skriver Union-Tribune.

Influensa ble konstatert hos to barn som oppsøkte to forskjellige klinikker i California.

Forskerne fant 16. april ut at dette var en ny type influensa, den såkalte svineinfluensaen og at den hadde potensial til å bli en epidemi.