Liten interesse for rasteplasser

Liten interesse for rasteplasser
Rustrødt Cortén-stål blir framtredende på rasteplassene ved E 18. Seltor fra Porsgrunn skal bygge dem hvis ikke anbudet inneholder grove feil eller uakseptable forbehold. Ill.: L2 Arkitekter

Rasteplassene skal ligge vest for Kjose bru i Vestfold på hver side av den nye E 18 mellom Sky og Langangen.

Anbudet fra Seltor ligger litt i overkant av Vegvesenets overslag. Bare to entreprenører var interesserte i jobben. Den andre anbyderen er Veidekke, som har hovedentreprisen på E 18 sammen med Hæhre Entreprenør. Veidekkes anbud er på 27,244 millioner. Ytterligere tre entreprenører ba om konkurransegrunnlaget.

De to rasteplassene skal ligge rett overfor hverandre. De dekker et området på bortimot 30 mål, hvorav 20 mål blir grøntarealer. På begge sider av E 18 blir det et servicebygg med toaletter og en liten kafé. På den ene siden blir det en garasje med plass til utstyr for drift av kaféene.

Entreprisen omfatter alt arbeid i forbindelse med etablering av rasteplassene, bortsett fra grovplanering, som utføres av Veidekke/Hæhre Entreprenør. Ny E 18 mellom Sky og Langangen tas i bruk sommeren neste år.

Les mer om: