Liten interesse for E 6-jobb i Trondheim

Liten interesse for E 6-jobb i Trondheim
Den heltrukne linjen midt på bildet viser strekningen som skal utvides uansett. Opsjonene gjelder de stiplet linjene nedenfor. Ill.: Statens vegvesen

- De store, landsomfattende entreprenørselskapene har stadig bedt om flere totalentrepriser. Nå har de fått en, men bare to deltok i konkurransen. Det er skuffende, sier prosjektleder Harald Johnsen.

De som ga anbud innen tidsfristen er Reinertsen og NCC. Anbudsummene er ikke offentlige fordi entreprenørene konkurrerer på mer enn pris. Trafikkavvikling, dato for ferdigstillelse og finanskostnader blir også vurdert.

Johnsen håper at kontrakten er inngått innen 1. desember.

Entreprisen inngår i prosjektet E 6 Trondheim-Stjørdal. Rv 706 skal utvides fra to til fire felt mellom Strindheimtunnelen og Rotvollkrysset, en strekning på ca. en kilometer. I forbindelse med utvidelsen blir det ombygging av Rotvollkrysset hvor riksveg 706 møter E 6.

Det er også opsjoner i entreprisen. De gjelder en halvannen kilometer lang strekning av E 6 mellom Tunga og Rotvoll, og ca. 800 meter av fylkesveg 868. E 6 skal få fire gjennomgående felt pluss ramper på den aktuelle strekningen, fylkesveg 868 skal utvides fra to til fire felt.

Les mer om: