RIKSVEIER

Liten interesse for å overføre riksveier i Oslo til kommunen

Venstre mener at regjeringen bør overføre ansvaret for deler av riksvei 4 og riksvei 162 til Oslo kommune, inkludert midler til drift og vedlikehold av veiene. Men det er de tydeligvis alene om å mene.

Rv 4 Trondheimsveien, her fra strekningen mellom Ragnhild Schibbyes vei og Gamle Trondheimsveien (Oslo kommune).
Rv 4 Trondheimsveien, her fra strekningen mellom Ragnhild Schibbyes vei og Gamle Trondheimsveien (Oslo kommune). Foto: Lise Åserud, NTB
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
20. jan. 2023 - 08:35

I et såkalt representantforslag til Stortinget, foreslår tre av Venstres representanter, at deler av riksvei 4 og hele riksvei 162 bør overføres til kommunen, med tilhørende finansiering.

I forslaget vises det til at riksvei 4 i lengre tid har vært planlagt nedskalert, og sørlige deler av veien har vært planlagt brukt til ny trikk til Tonsenhagen. Likevel har planene for dette lenge vært stoppet på grunn av statlige innsigelser og sendrektighet knyttet til prosjektet Fossum-diagonal i nordre del av kommunen. 

Gjennom en overføring av veien til kommunen vil det kunne gjennomføres flere fartsreduserende tiltak på strekningen tidligere, og planleggingen av en Fossum-diagonal kan i større grad overlates til kommunale myndigheter, mener Venstre-representantene.

Enklere om kommunen eide riksveien

Når det gjelder riksvei 162 (Ring 1) argumenteres det med at denne veien går gjennom Oslos sentrumskjerne og har mye å si for hvordan byen oppleves for dem som ferdes i den til daglig. Oslo kommune har selv behov for at denne strekningen er kapasitetssterk nok til å tåle kollektivtrafikken og annen nødvendig transport gjennom byen. Likevel er det åpenbart muligheter for å kunne gjøre denne veien mer tilpasset de urbane omgivelsene den går gjennom. Dette ville vært enklere hvis veien var kommunal, heter det i forslaget.

Men nå har Transportkomiteen i Stortinget avgitt sin innstilling, der et rungende flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti vender tomlene ned.

– Viktige nasjonale interesser

I en uttalelse om saken fra Samferdselsdeparementet sier statsråd Jon-Ivar Nygård at en omklassifisering av dagens riksvei 4 til kommunal vei med en mer bytilpasset gate, kan være en løsning på sikt under forutsetning av at det er funnet en akseptabel løsning for varetransporten til Alnabruterminalen og E6, samt en riksveitilkobling for regionaltrafikk fra øvrig riksvei 4. Og at det bør arbeides videre med en overordnet veiplan for området.

– Ring 1 (riksvei 162) bør på sin side opprettholdes som en del av riksveinettet utfra
viktige nasjonale interesser knyttet til hvordan helheten i hovedveisystemet fungerer, og
særlig når det gjelder forhold knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap som staten bør ha direkte kontroll over, slår statsråden fast.

Telemark bataljon har deltatt i øvelse i Tyskland, og nå skal de hjem til Rena i Innlandet.
Les også

Militære kolonner kjører gjennom Oslo

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.