Liten etterspørsel etter miljøteknologi

  • Miljø

Econ Analyse har studert hva som har vært viktige drivkrefter og barrierer for utviklingen av miljøteknologi. Barrierene er sviktende etterspørsel, byråkrati, mangel på kompetanse og finansielle problemer. Liten etterspørsel kan bero på at brukerne oppfatter at funksjonaliteten til det miljøvennlige alternativet ikke er god nok, eller at man ikke vil ta risiko ved å bruke et lite utprøvd alternativ, skriver www.miljoteknologi.no .

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå