Lite til samferdsel

Regjeringen gir 516,3 millioner ekstra til samferdsel.

Lite til samferdsel
FART: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover å få ned planleggingstiden på store samferdselsprosjekter. Bilde: Joachim Seehusen

I forslaget til revidert nasjonalbudjsett som regjeringen la frem for Stortinget i dag er det kun smuler til samferdselssektoren. I regjeringens egen pressemelding heter det at " Vi foreslår i alt 516,3 millioner kroner til ulike samferdselstiltak."

Jernbane er vinneren

Jernbane får mest, til sammen 326,3 millioner kroner, der den størstre enkeltposten er 200 millioner kroner til utbedringer etter flom, ras og brann på jernbanenettet. Oppgradering av Oftotbanen for malmtransport får 100 millioner kroner.

– Vi sikrer arbeidsplasser ved å legge til rette for mer malmtransport på Ofotbanen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I tillegg foreslås 26,3 millioner kroner til prosjektet ”Fysisk skille Jernbaneverket – Bane Tele AS”. Beløpet er en del av utgiftene til nødvendige skjermingstiltak for å få til et fysisk skille mellom Jernbaneverkets og BaneTeles tekniske utstyr, som tidligere delte tekniske rom.

Smuler til vei

Veiformål må nøye seg med 160 ekstra millioner kroner i forhold til statsbudsjettet som ble vedtatt før jul.

Av dette går 80 millioner til utbedring etter ras og flom på riksveinettet. 40 millioner går til udefinerte tiltak for å bedre trafikksikkerheten og 40 millioner kroner går til å bedre sikkehretne i Oslofjordtunnelen og riksvei 23 som går mellom tunnelens vestre utgang og E18 ved Drammen.

Telesikkerhet                                                                                                                 

30 millioner kroner er foreslått som tilskudd til telesikkerhet- og beredskap.

Beløpet gjelder innføring av ordning med prioritet i telenettet – for brukere med samfunnsviktige oppgaver.

Les også:

30 prosent raskere tog om tre år      

Dette blir bedre med de nye Flirt-togene

Kleppa vil ha tog i nord

Forskere tenker bare trafikkøkning 

Les mer om: