SAMFUNN

Lite nytt i revidert

Anders J. Steensen
11. mai 2004 - 11:13

Regjeringen vil heller satse på teknologiutvikling og nye aktører på sokkelen.

Finansminister Per-Kristian Foss forslår tre milliarder kroner ekstra til forskning i revidert nasjonalbudsjett.

To milliarder kroner går til forskningsfondet knyttet til å utvikle miljøvennlig gassteknologi, mens en milliard kroner går til fondet for Forsking og utdanning.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Pionerdykkerne i Nordsjøen får bevilget 284 millioner kroner.

Foss foreslår også enkelte endringer i oljebeskatningen. Årsaken er at regjeringen ønsker flere nye aktører inn på norsk sokkel. - Forslagene vil gi større sikkerhet for nye aktører, bedre lønnsomheten av investeringer blant annet i haleproduksjon og økt utvinning, og forenkle omsetningen av andeler på sokkelen, sier finansministeren .

Forslagene går ut på at:

- staten vil utbetale skatteverdien av leteunderskudd i forbindelse med ligningen.

- staten vil utbetale verdien etter skatt av underskudd ved opphør av virksomheten.

- forenkling av skattemessige vilkår ved overdragelser av lisenser.

- friinntekten forseres til 7,5 prosent over 4 år .

- endringer i avskrivningsreglene for investeringer i felt med kortere levetid enn seks år.

- det legges til rette for større fleksibilitet i avtaler mellom oljeselskap og leverandørindustrien (incentivkontrakter) ved at særkrav til deltakerbegrepet i petroleumsskatteloven tas bort.

Regjeringen avviser skatteforslagene fra Konkraft, fordi regjeringen ikke kan se at forslagene vil ha en avgjørende betydning for lete- og utbyggingsvirksomheten på sokkelen.

Trygdebudsjettet tynger

Det er den nærmest eksplosive utviklingen av trygdeutgiftene som tynger mest. De gir en netto utgiftsøkning på 1 400 millioner kroner. Brutto er utgiftsveksten på 3 500 millioner kroner, men de reduserte renteutgiftene på grunn av den kraftig fallende renten, reduserer statens utgifter med 1 100 millioner kroner. For å dekke inn det resterende, foretas en rekke skjerpelser i gebyrsatsene.

Et pass vil heretter koste 990 kroner.

Bevilgningene til vegvedlikehold reduseres med 80 millioner.

For næringslivet vil allikevel innføring av el-avgift tynge. Samtidig som Foss blir enda grådigere i sin utbyttepolitikk fra statlige selskaper. Heretter skal han hente inn ytterligere 409 millioner kroner i utbytte.

Skipsverftene mister støtte på 300 millioner kroner.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.