IT

Linux-oppsving etter Microsoft-dom

BEDRE TIDER: Konkurransevilkårene for blant andre Trolltech, her ved community manager Knut Yrvin, kan bli bedre som følge av Microsoft-dommen.
BEDRE TIDER: Konkurransevilkårene for blant andre Trolltech, her ved community manager Knut Yrvin, kan bli bedre som følge av Microsoft-dommen.

Microsofts norske hjelpere

  • Microsoft har over 500 programvarepartnere i Norge. De selger egen programvare basert på Microsofts teknologi for 10, 4 milliarder kroner, ifølge Aftenposten. I tillegg har Microsoft over 2000 andre partnere som er videreselgere eller konsulenter.
  • Blant selskapene er Abos, Cyberwatcher, CSC Solutions Norge AS, Dolphin Software AS, Intellisearch, Mamut ASA, Software Innovation, SuperOffice og Visma.
  • Ifølge Microsoft viser en europeisk undersøkelse at partnerne tjener 7 kroner for hver krone Microsoft omsetter.
  • Microsoft anslår selv at de investerer rundt 150 millioner kroner i året på sine norske partnere.
  • Selskaper som satser på en annen programvare enn Microsoft er for eksempel Trolltech, Opera og Open Systems Framework.


EU-dommen mot Microsoft

  • EU-kommisjonen ila Microsoft en rekordbot på 497 millioner euro, rundt 3,9 milliarder kroner, i 2004 for å ha utnyttet sin dominerende stilling i programvaremarkedet til å skvise ut andre produsenter.
  • Kommisjonen krevde blant annet at Microsoft skulle tilby sitt operativsystem Windows uten å legge ved sitt program Media Player samt at deler av selskapets kildekode skulle offentliggjøres.
  • I fjor ila EU-kommisjonen Microsoft ytterligere 280 millioner euro i bot, om lag 2,2 milliarder norske kroner, fordi den mener selskapet i for liten grad har rettet seg etter kravene.
  • Microsoft som har betalt den første boten, hevder selskapet har innfridd kravene. Samtidig har det innklaget vedtaket fra 2004 inn for EF-domstolen.
  • Mandag ga EF-domstolens førsteinstans Kommisjonen medhold på alle de viktige punktene


EU-dommen over Microsoft åpner muligheter.

– Hvis Microsoft etterlever dommen, vil det bli lettere for andre å samvirke med Microsoft når det gjelder å lage programmer som utnytter servertjenester og multimedia, påpeker Knut Yrvin, community manager i Trolltech.

Åpne koder

Linux-plattformen kommer til å bli enda mer populær.

- Siden Trolltech utvikler for kryssplattform, blir våre verktøy mer etterspurt, sier Yrvin.

Trolltech er et av flere selskaper som utvikler programvare basert på åpen kildekode.

Bedre kår

Også Abelia tror Microsoft-dommen kan gjøre konkurransevilkårene bedre for selskapene som ikke er blant Bill Gates partnere.

– Vilkårene for IT-bedrifter som leverer separate produkter og tjenester blir trolig bedre. For dem blir det lettere å tilby kvalitative gode produkter nå når kildekoden og kommunikasjonsprotokollen blir åpnet, sier Rune Foshaug, seniorrådgiver for næringspolitikk i Abelia.

Mer konkurranse

Foshaug tror Microsofts norske partnere på sikt kan få større konkurranse i og med at Microsoft nå også må åpne protokollene for aktørene som leverer separate produkter.

– Nå blir det mulig for flere å bygge produkter på toppen av Microsoft, sier Foshaug.Mer åpent Microsoft

Visma er blant de norske selskapene som utvikler programvare basert på Microsofts plattform. Men administrerende direktør Øystein Moan ser ingen ulemper med dommen.

– I det lange løp vil dommen kunne gjøre Microsoft mer åpen og samarbeidsvillig. Det er en fordel både for bransjen og for kundene. Men noen dramatiske endringer på kort sikt tror jeg ikke på, sier han.

Ikke overdriv effekt

IKT Norges generalsekretær Per Morten Hoff mener dommen i verste fall kan gjøre det litt mer tungvint for selskaper som baserer seg på Microsofts plattform, men han vil ikke overdrive konsekvensene.

– Jeg tror vi er tjent med å la dommen synke litt inn før vi spår konsekvensene, sier Hoff.Bedre for forbrukerne

Rune Foshaug i Abelia spår at en kortsiktig konsekvens av dommen er noe økte priser for Microsofts produkter.

– Microsofts produkter må selges separat og kan ikke lenger pakkes i produkter. Dermed kan det bli dyrere og litt mer komplisert for forbrukeren som selv må ta stilling til hvilke applikasjoner de ønsker på toppen, sier Foshaug.

Microsoft selv avventer å spå utfallet:

– Vi må først fordøye dommen, men slik vi ser på det, blir vi straffet for ting som skjedde for opptil åtte år siden. Både vi og bransjen har endret oss drastisk siden den gangen. Men det er helt klart at med Vista har vi gjort det vi kan for å etterleve kravene fra EU. Og vi kommer selvfølgelig til å etterleve det EU krever av oss, sier adm. direktør i Microsoft, Knut Aaserud.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.